Forkartorget - tre forskare och tre ämnen

Se filmerna!
För guds skull?
Att veta sin plats
Sprätthökar och rangsjuka fruntimmer

Forskningsnyheter

rss
 • 2017-03-20

  Disputation: Det inkompatibla museet

  I The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus, and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963–1977 studerar Kim West, kritiker, översättare och forskare i estetik vid Södertörns Högskola, konfrontationen mellan det moderna konstmuseet och informationsteknologiernas utveckling under 1960- och 1970-talen.

 • 2017-03-20

  Rektor om nya rekryteringskampanjen: ”FN har hjälpt oss att definiera vår tids stora frågor”

  Måndag den 20 mars lanseras jagvillnågotannat.se. Årets rekryteringskampanj från Södertörns högskola bygger på att unga idag känner oro för vart världen är på väg och oro för att välja fel utbildning. Samtidigt har de starka drivkrafter och stort politiskt intresse, detta gäller inte minst de som överväger att studera på Södertörns högskola. Kampanjen har ett starkt budskap som knyter an till högskolans vision, och vi samlade rektor Gustav Amberg och fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers för ett samtal kring kampanjen.

 • 2017-03-14

  Ny avhandling om kvinnlig serbisk organisering: Tillit lika viktigt som pengar

  Sanja Obrenovic Johansson disputerar den 17 mars.

Våra forskare

Kimmo GranqvistKimmo Granqvist, professor

Kimmos ämne är romska studier, både teoretiskt och genom deltagande forskning inom romska samhällen i nordiska och baltiska länder samt östra Centraleuropa. Han jobbar med romsk lingvistik, men också med frågor som rör utbildning, sysselsättning och social integration.

 

 

Ämnen

Student framför konstverk.

Forskningsområden

Forskningen vid högskolan spänner över många discipliner och områden. Forskning om Östersjöregionen och Östeuropa har en särställning vid Södertörns högskola. Viss forskning bedrivs inom centrumbildningar.

Inom fyra särskilt starka områden erbjuder Södertörns högskola forskarutbildning - Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier, Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Forskningsprojekt

Profilen

Södertörns högskola.Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns vid Södertörns högskola en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de allra bästa i världen. Detta har möjliggjorts genom högskolans nära relationer till Östersjöstiftelsen. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.