Forskningsnyheter

rss

Våra forskare

Amelie BjörkAmelie Björck, lektor

Amelie undersöker hur lantbruksdjur som kor och grisar gestaltas i samtida skönlitteratur och scenkonst. Ibland monteras djuren in i mänskliga, tidslinjära system, ibland påverkar deras tid och kroppar gestaltningens form och öppnar för nya sätt att tänka kring djur-människa-relationen.

Ämnen

Student framför konstverk.

Forskningsområden

Forskningen vid högskolan spänner över många discipliner och områden. Forskning om Östersjöregionen och Östeuropa har en särställning vid Södertörns högskola. Viss forskning bedrivs inom centrumbildningar.

Inom fyra särskilt starka områden erbjuder Södertörns högskola forskarutbildning - Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier, Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Forskningsprojekt

Profilen

Södertörns högskola.Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns vid Södertörns högskola en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de allra bästa i världen. Detta har möjliggjorts genom högskolans nära relationer till Östersjöstiftelsen. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.