Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-44806

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-44817

IT, medier och design

Program 180 högskolepoäng

Mobiltjänster, viral reklam, sociala- och strömmande media - medie- och informationstekniken ändras ständigt, nya yrken uppstår. Behovet av välutbildade människor med medieteknisk kompetens är stort. Vill du bli webbdesigner, medieproducent, webb- eller apputvecklare? I det digitaliserade samhället blir arbetsmarknaden efter utbildning i IT, medier och design allt.

Utbildningens innehåll

Det här är en utbildning för dig som vill jobba med medier och teknik utifrån ett mänskligt perspektiv. Utbildningen ger dig breda kunskaper inom ämnet medieteknik och dessutom möjligheten att specialisera dig inom ett område som du är särskilt intresserad av. Programmet passar både dig som kommer direkt från gymnasiet och dig som har studerat eller arbetat inom det medie- och informationstekniska området tidigare. Studenter på programmet förväntas använda egen bärbar dator.

Medieteknik är programmets huvudområde och det tvärvetenskapliga ämne som studierna kretsar kring. Du kombinerar kurser om hur medie- och informationsteknik påverkar individer och samhället med praktiska moment som webbproduktion, internetpublicering, grafisk design, medieproduktion, postproduktion, webbprogrammering, interaktionsdesign, designmetodik och informationssystem.

Kunskaperna förmedlas både av disputerade lärare som forskar och av praktiker som jobbar yrkesmässigt inom medieteknikområdet. En stor del av tiden arbetar du i projekt tillsammans med andra studenter. Projektarbeten liknar yrkeslivet där det till stor del handlar just om att kunna interagera och samarbeta med andra specialister och uppdragsgivare.

Under det sista året skriver du en C-uppsats och genomför även ett examensprojekt. Under utbildningen har du också möjlighet att läsa utomlands tack vare Södertörns högskolas samarbete med en lång rad utländska högskolor och universitet. Efter examen finns det möjlighet till ytterligare specialisering genom att läsa det internationella magisterprogrammet Interactive Media Design.

Du kan själv påverka dina studier genom att engagera dig i olika sammanhang, både på skolan och i själva utbildningen. För dig som vet vad du vill få ut av programmet och sätter upp egna mål för framtiden ger utbildningen fantastiska möjligheter.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik

Efter utbildningen

Studenter från tidigare årskullar har fått kvalificerade arbeten inom medie- och informationsområdet. Du får en bred kompetens och exempel på jobb som du kan söka är webbdesigner, gränssnittsprogrammerare, informationsdesigner, webb- och apputvecklare, medieproducent och projektledare.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Medieteknik AMedieteknik B
År 2Termin 3Termin 4
Design, innovation och kreativitetInformatik: Medieteknik i organisation och samhälle
År 3Termin 5Termin 6
Medieteknik CPraktik, examensprojekt och valbar medieteknisk kurs

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Elin Ledenvik har läst IT, medier och design

Elin Ledenvik har läst IT, medier och design

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.