Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

ISEP

Södertörns högskola kan genom ISEP, International Student Exchange Program, erbjuda 4-5 studenter per termin en möjlighet att läsa i USA inom samtliga ämnesområden.

Programmet passar bra för studenter som är flexibla i sina val av universitet. Du väljer bland universitetens vanliga kursutbud och läser tillsammans med amerikanska studenter. Du har bostad ordnad och slipper betala terminsavgifter.

Vad är ISEP?

ISEP startade 1979 och var från början en amerikansk organisation, men är idag en internationell medlemsfinansierad organisation som arrangerar studentutbyte mellan universitet i hela världen. Mer än 1200 studenter deltar i utbyten inom ISEP varje år. Ett hundratal amerikanska universitet är medlemmar i ISEP (se www.isep.org) och Södertörns högskola kan som medlem skicka studenter till dessa universitet. Den utresande studenten kan söka till vilket/vilka som helst av de amerikanska medlemsuniversiteten, med ett undantag; av de populäraste universiteten där det är hög konkurrens om platserna, som benämns "restricted", kan bara ett väljas. Du blir erbjuden en terminsplats, men det kan i vissa fall gå att förlänga till två terminer. Utbytet bygger på principen en student mot en student (om vi tar emot en amerikansk student kan vi skicka ut en av våra studenter) och att varje student ska stå för kostnaderna vid hemuniversitetet.

Om du saknar information om ISEP på denna sida, skicka e-post till exchange@sh.se med dina frågor.

Ansökningsprocess ISEP

Ansökan till studentutbyte inom ISEP görs i två steg. Steg 1 är att söka till en av Södertörns högskolas ISEP-platser i onlineansökan här. Om du blir tilldelad en av högskolans platser så går du vidare till steg 2. Steg 2 innebär att du söker till ISEP och väljer de universitet som du är intresserad av att studera vid där.

1. Du börjar med att söka en utbytesplats till ISEP genom Södertörns högskola via länken som finns på vår hemsida, precis på samma sätt som du söker övriga utbytesplatser. Du måste ha tagit 60 högskolepoäng på Södertörns högskola vid ansökningstillfället för att vara behörig att söka en plats via ISEP. Information om hur man söker en utbytesplats finns här. ISEP har en separat ansökningsomgång och övriga utbytesplatser kan alltså inte sökas i samma online-ansökan. Ansökningsomgången för VT20 är öppen 1-31 mars 2019. Ansökningsinstruktioner

------------------

2. Efter sista ansökningsdagen behandlar vi din ansökan under ca en vecka. När nomineringarna är klara skickar vi ett e-brev till alla som sökt (till den e-postadress som du uppgett i din ansökan). Om du har blivit nominerad ska du lämna besked inom en vecka och om du tackar ja måste du närvara vid ett obligatoriskt möte på Södertörns högskola efter nomineringen. På mötet går vi tillsammans igenom ansökningsprocessen till ISEP. Datum för mötet kommer att skickas ut via e-brev.

3. Efter att du är klar med din ansökan så granskas den av de internationella handläggarna på Södertörns högskola och skickas därefter vidare till ISEP i Washington D.C. vilka sedan sköter placeringarna. Du får besked om placering ca 8 veckor efter ISEPs deadline.

Kostnad ISEP (obs! efter att du har fått en ISEP-plats via Södertörns högskola)

Som utbytesstudent via ISEP betalar man en avgift till Södertörns högskola i förskott. Avgiften täcker kost och logi för en termins studier i USA och är ingen terminsavgift. Kostnader för visum, eventuella vacciner, resa och lokala omkostnader, så som exempelvis busskort och kurslitteratur, tillkommer.

 • Avgiften för deltagande i utbytesprogrammet ISEP ligger för närvarande (nov 2017) på 
  30000 SEK, den kan betalas med studiemedel. Avgiften avser boende och mat under utbytesperioden och är inte en terminsavgift (inga terminsavgifter tas ut vid utbytet)
 • ISEP tar ut en ansökningsavgift för i samband med att du skickar in din ansökan till dem, för   närvarande 100 USD (nov 2017).
 •  En placeringsavgift till ISEP betalas i samband med att du tilldelas en specifik utbytesplats,  325 USD  (nov 2017)
 • Du kommer att behöva teckna ISEPs försäkring under din utbytestid, det är obligatoriskt (86 USD/månad (nov 2017).
 • TOEFL-testet kostar 260 USD (nov 2017).

Viktig information om ISEP-ansökan (obs! efter att du har fått en ISEP-plats via Södertörns högskola)

 •  I ansökan till ISEP kan du lista upp till 10 universitet i USA, här hittar du information om vilka universitet som är med i ISEP.
 • Till din ansökan bifogas ett rekommendationsbrev, skrivet på engelska av en av dina lärare på Södertörns högskola. Mer information om detta finns på ISEPs hemsida och i ansökningshandlingarna.
 • De flesta universitet i USA kräver goda TOEFL-resultat för att bli antagen, resultaten bifogas ansökan. Det är viktigt att du kontrollerar vilka TOEFL-resultat som krävs för de universitet du har valt i din ansökanDet är viktigt att du anmäler dig till TOEFL i god tid, en lista på planerade testtillfällen hittar du här.
 • ISEPs ansökan är omfattande och det krävs därför att du tar god tid på dig att kontrollera vilka universitet som är intressanta för just dig och vad de erbjuder för kurser.
 • Läs gärna informationen på ISEPs hemsida med användbara tips inför valet av universitet i USA.

Vid frågor, kontakta exchange@sh.se