Om Södertörns högskola/ Konferenser

Konferensfakta

När: 2017-11-23 09:00,2017-11-24 15:00

Var: Södertörns högskola

Arrangeras av: Södertörns högskola

Evenemangsspråk: Svenska

Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Nationella lika villkorskonferensen 2017

Framgångar, kamp och konflikt

2017-11-23 09:00,2017-11-24 15:00
Årets konferens kommer att ge plats åt goda exempel och framgångar för lika villkor som vi gemensamt har nått genom engagerad kamp. Här kommer samtidigt finnas en arena för debatt och diskussion kring de utmaningar vi har kvar att arbeta med inom högskole- och universitetssektorn.

Om konferensen

Varmt välkomna till den nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor som 2017 arrangeras av Södertörns högskola!

Årets tema, "framgångar, kamp och konflikt", kommer att lyfta en hel del goda exempel och framgångar vi har nått genom engagerad kamp runt om i landet och samtidigt ge utrymme för en del av de utmaningar vi har kvar att arbeta med inom universitets-och högskolesektorn. Vi ser fram emot en interaktiv konferens där du och många andra kommer att få bidra med perspektiv och infallsvinklar. 

Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter, studentorganisationer och andra organisationer med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor främst inom, men även utanför, akademin.

Väl mött på Södertörns högskola 23-24 november önskar programgruppen för den nationella lika villkorskonferensen 2017, ledd av Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg.

Användbara länkar

Kontaktperson