Om Södertörns högskola / Personal

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Statsvetenskap

Kontaktuppgifter

Nicholas Aylott
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 40 75
Fax: 08-608 40 30
ME 617 Moas Båge

Mitt akademiska huvudintresse ligger inom jämförande europeisk politik, med fokus på politiska partier. Jag är även intresserad av fallorienterade metoder samt empirisk teori.

Jag sitter i styrgruppen för Centrum för studier av politikens organisering.

Min undervisning omfattar kurser om jämförande politik och metod. Jag är för tillfället ämnessamordnare för Statsvetenskap.