Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Akademiska högtider

Rektor installerar Ulla MannsAkademisk högtid är en tradition vid Södertörns högskola. Professorsinstallationer har regelbundet arrangerats sedan 1999.  

Akademiska högtider

Den 18 november 2011 hölls förutom professorsinstallation även den första promoveringen av högskolans doktorer.

2012 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 23 november. Då installerades nio nya professorer och en doktor promoverades.

2013 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 22 november. Då installerades fem nya professorer och högskolans första hedersdoktor.

2014 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 28 november. Då installerade fyra nya professorer och högskolans andra hedersdoktor.

2015 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 27 november. Då installerades sex nya professorer och tre doktorer samt högskolans tredje hedersdoktor promoverades.

2016 års Akademiska högtid och Rektorsinstallation hölls den 25 november. Sex nya professorer installerades och fem nya doktorer samt hedersdoktor promoverades.

Den akademiska högtiden 2017 flyttades över årsskiftet till den 9 februari och vips blev den 2018 års högtid. Fyra professorer installerades och hela 17 doktorer promoverades.

Via menyn till höger kan du läsa mer om högskolans akademiska högtider.