Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Tala inför grupp

Det talade ordet är en viktig del av högskolestudierna. Under din studietid kommer du att tala inför kurskamrater och lärare, både under seminariediskussioner och vid muntliga redovisningar. Kanske får du också använda talandet under praktikperioder. Studieverkstan kan hjälpa dig att utvecklas som talare.

Som student kan det vara svårt att veta hur man ska tala på seminarier eller under presentationer. Kanske känner du en ängslan för att tala och vill komma till rätta med den? Du som har lärt dig svenska som ett andraspråk behöver kanske förbättra ditt uttal? I dessa fall kan du vända dig till Studieverkstan där det finns lärare i svenska och retorik som kan ge dig råd inför dina muntliga uppgifter. Vi ger också Våga tala-kurser som är öppna för alla.

Genom Studieverkstan får du möjlighet att utveckla din förmåga att delta i seminariesamtal och göra dina muntliga redovisningar bättre. Som ett stöd i ditt talande erbjuder Studieverkstan både handledning och kurser och seminarier om akademiskt talande. Vi arbetar också för att samla länk- och litteraturtips som kan ge dig ytterligare hjälp och vägledning.