Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Aktuell fortbildning

Södertörns högskola erbjuder även kurser för dig som är verksam lärare. På uppdrag från Skolverket ges ibland lärarlyftskurser.

 

Lärarlyftens kurser söks via www.antagning.se

Där kan du också se sista ansökningsdatum.
Kom ihåg lämna in blankett för Huvudmannens godkännande tillsammans med din ansökan. Den hittar du på Skolverkets sidor om lärarlyftet.

Information om de aktuella kurserna finns under fristående kurser på sidan Utbildningar, Lärarutbildningen

Kurserna är till för dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne  utan att vara ämnesbehörig.

När du är antagen till kursen kan du tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng eller validera tidigare kunskaper.

För mer infomation om Lärarlyftet, se Skolverkets hemsida: Skolverket Lärarlyftet