Välkommen till SH Alumni!

Studenter på BlickatorgetEtt nätverk för dig som har studerat vid Södertörns högskola. SH Alumni syftar till att skapa en varaktig relation mellan SH och SH:s alumner till ömsesidig utbyte och utveckling av kunskap, kompetens och kontakter. Tillsammans utvecklar vi ett värdefullt nätverk!