Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Ansöka om examen

Välkommen med din ansökan!
Skriv ut en blankett, fyll i och skicka in till högskolan.

Har du nyligen studerat på Södertörns högskola och har tillgång till studiewebben kan dessa examina ansökas digitalt via Ladok på webb.

Generell examen.
-Högskoleexamen. -Kandidatexamen. -Magisterexamen. -Masterexamen,

Lärarexamina, för antagna hösten 2011 och senare.
-Förskollärarexamen 210 högskolepoäng,
Grundskollärarexamen med inriktning mot,
-Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng,
-Årskurs 4-6, 240 högskolepoäng,
-Fritidshem, 180 högskolepoäng.
Ämneslärarexamen med inriktning mot,
-Årskurs 7-9, 270 högskolepoäng,
-Gymnasiet, 300 eller 330 högskolepoäng.

Socionomexamen söker du via pappersblankett, vilken finns längre ner på sidan.
Skriv ut, fyll i och skicka in. Observera! Du kan inte ansöka via Ladok på Webb.

Handläggningstiden är max åtta veckor (vid "högsäsong") från det att vi får in en komplett ansökan. Ansökningarna handläggs i turordning. Det är kostnadsfritt att ansöka om examensbevis.

Information inför din ansökan.

  • Kontrollera att kurser som ska ingå i din examen är registrerade i Ladok som avslutade.
    Huvudregeln är att endast hela avslutade kurser kan ingå i examen, undantag finns dock.
  • Utlandsstudier kan ingå i examen förutsatt att de har tillgodoräknats och rapporterats in med poäng i Ladok. Detta ska vara klart innan ansökan om examensbevis skickas in.  

Information för programstudenter.

  • För att programmets namn ska skrivas ut i examensbeviset, ska du ha fullföljt hela programmet enligt den utbildningsplan du är antagen till. Programbenämningen anges som information i examensbeviset. Den utgör inte en del av examensbenämningen för generell examen.

Ansökningsblanketter

Här finns blanketter för dig som inte kan ansöka om examensbevis digitalt via Ladok på webb.
Ansöker du om mer än en examen fyller du i en blankett per examen.

Ansökan om Socionomexamen

Ansökan Socionomexamen.pdf

Ansökan om generell examen,

-enligt nya examensregler, (högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen)

Ansökan om examensbevis enligt nya regler, generell examen.pdf

Application for degree certificate, first- and second-cycle.pdf

-enligt äldre examensregler, (högskole-, kandidat- och magisterexamen)

Ansökan om examensbevis enligt äldre regler, generell examen

-forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen)

Ansökan examensbevis på forskarnivå.pdf

Ansökan om lärarexamen.

Vilken blankett du ska använda för ansökan om lärarexamen, beror på vilken termin du påbörjade ditt program.

Läs lokal examensordning för lärarexamen på Södertörns högskola, för antagna från höstterminen 2011 eller senare, de olika examensbenämningarna finns i bilagan.

Examensordning lärare, antagna höstterminen 2011 eller senare.pdf

Bilaga med examensbenämningar.pdf

Blankett för antagna höstterminen 2011 eller senare.

Ansökan lärarexamen antagna höstterminen 2011 eller senare.pdf

Blankett för antagna höstterminen 2007 eller senare.

 Ansökan lärarexamen, antagna höstterminen 2007 eller senare.pdf

Blankett för antagna vårterminen 2007 eller tidigare.

  Ansökan lärarexamen, antagen vårterminen 2007 eller tidigare.pdf

Blankett för antagna på lärarutbildning år 2000 eller tidigare.

Ansökan äldre lärarexamen, antagna före år 2000.pdf

Vår e-postadress vid frågor: examen@sh.se

Save