Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Mall för ansökan och anställningsordning för lärare vid Södertörns Högskola

Mall för ansökan till anställning som lärare gäller även för ansökan om befordran, samt ansökan om att bli antagen som docent. Avsikten med ansökningsmallen är att underlätta för dig som
sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.

Mall för ansökan till anställning som lärare 

Anställningsordningen är en sammanställning av regler för anställning av lärare som tillämpas vid Södertörns högskola, dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om anställning fattas och hur beslut om anställning överklagas. 

Anställningsordning från och med 2019-01-01
Appointments procedure valid from 2019-01-01 (anställningsordning på engelska)

För anställningsärenden som är påbörjade tidigare:

Anställningsordning 2018-01-01 - 2018-12-31
Appointments procedure 2018-01-01 - 2018-12-31 (anställningsordning på engelska)

Anställningsordning 2016-11-01 - 2017-12-31 
Appointments procedure 2016-11-01 - 2017-12-31 (anställningsordning på engelska)

För anställningsärenden som är påbörjade före 2016-11-01, kontakta personalavdelningen.