Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Användningsvillkor

Hur du som student, forskare eller besökare i biblioteket får använda e-resurser regleras genom avtal med respektive leverantör. Användningsvillkoren kan alltså variera beroende på leverantör, men generellt har du rätt att använda bibliotekets e-resurser för eget, icke-kommersiellt studie- och forskningssyfte.

Du får

  • Skriva ut och kopiera enstaka dokument
  • Ladda ner enstaka dokument
  • Skicka enstaka dokument till dig själv

Du får inte

  • Systematiskt ladda ner eller skriva ut hela eller delar av e-tidskrifter och e-böcker
  • Lägga upp eller sprida upphovsrättskyddade artiklar
  • Sälja eller vidaredistribuera innehåll


Användning av e-tidskrifter, e-böcker och databaser regleras genom avtal med respektive förlag/leverantör, användningsvillkoren kan alltså variera något beroende på förlag/leverantör. Du kan ofta läsa information om vilka villkor som gäller för en specifik e-tidskrift/e-bok när du öppnar den. Om det är något användningsvillkor som du undrar över så är du välkommen att kontakta biblioteket.

För bibliotekets tryckta material gäller den svenska upphovsrättslagstiftningen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den innebär i praktiken att du får kopiera begränsade delar ur böcker och tidskrifter, men aldrig ett helt verk.