Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Åtkomst av e-resurser

Via bibliotekets webbplats når du våra e-resurser, det vill säga e-böcker, e-tidskrifter och databaser inom olika ämnesområden.

Så här kommer du åt bibliotekets e-resurser:

  • Bibliotekets e-resurser kan nås från alla datorer på campus.
  • För att nå bibliotekets e-resurser utanför campus kan du som är student eller personal vid Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH) logga in. En inloggningsruta kommer automatiskt upp när du väljer en viss resurs och klickar på länken läs fulltext i SöderScholar eller väljer en abonnerad databas i Fler resurser A-Ö.
  • Om du är student eller personal på SH loggar du in med ditt SH-konto följt av @suni.se. Om du är student eller personal på RKH loggar du in med RKH-konto följt av @rkh.se.