Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Tidskriften Baltic Worlds

Omslag Baltic Worlds No 1, 2014Omslag Baltic Worlds No 2, 2013

Baltic Worlds är en mångvetenskapligt rankad tidskrift med läsare i 50 länder. BW:s intresseområde täcker Östersjöregionen, Östeuropa, det post-socialistiska Sovjet inklusive Kaukasus och Balkan.

Baltic Worlds är en vetenskaplig kvartalstidskrift med en internationell läsekrets. Baltic Worlds ges ut av CBEES, vid Södertörns högskola sedan 2008, och är finansierad med medel från Östersjöstiftelsen.

Baltic Worlds är en mångdisciplinär tidskrift. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar inom samhällsvetenskap, humaniora och samhällsrelevant naturvetenskaplig forskning.
BW innehåller både vetenskapligt granskade artiklar och artiklar i andra genres; intervjuer, konferensrapporter, recensioner och reportage. Läsekretsen är framför allt inom högre utbildning, men även utanför akademin. Baltic Worlds har prenumeranter i 50 länder.

Vetenskapliga artiklar

BW praktiserar en"double-blind"-granskningsprocess, under överseende av det vetenskapliga redaktionsrådet, som består av 10 forskare från olika discipliner, verksamma vid olika lärosäten både inom och utanför Sveriges gränser. Granskarna väljs utifrån sin specialistkompetens, och befinner sig lägst på post-doc-nivå. En publicerad vetenskaplig artikel i BW genererar ett (1) poäng för de författare och institutioner som använder sig av det Norska Bibliometriska systemen (DHB). Alla vetenskapliga artiklar som publicerats i BW placeras även, enligt avtal, i EBSCOs databas. Vetenskapliga artiklar återfinns även fullt tillgängliga i DOAJ, då BW följer BOAI definitionen för Open Access tidskrifter. Baltic Worlds publicerar även på hemsidan, http://www.balticworlds.com hela tidskriften som nedladdningsbar pdf, fritt tillgänglig för alla. De flesta artiklarna publiceras även på hemsidan separat.

Den tryckta tidskriften är illustrerad och omsorgsfullt designad. Alla artiklar är noga språkgranskade och korrketurlästa. Upplagan är cirka 3500.

Baltic Worlds på Nätet

På hemsidan publicerar Baltic Worlds löpande även kommenterar av val som sker i det vida bevakningsområdet. Parlamentsval, presidentval, lokala val och även undantagsvis folkomröstningar kommenteras av forskare på Baltic Worlds Election Coverage. Sedan hösten 2010 har ungefär 40 val i över 20 länder kommenterats i Valbevakningen på Nätet.

På Nätet kan man prenumerera på tidskriften för 200 kronor per år för institutioner och juridiska personer. Instruktioner för skribenter och riktlinjer för granskare kan också laddas ned på hemsidan.

Baltic Worlds finns även på FaceBook: https://www.facebook.com/balticworlds

Kontakta ansvarig redaktör för ytterligare information:

Ninna Mörner
E-post: ninna.morner@sh.se
Telefon: +46 8 608 50 33