Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Bibliometri på Södertörns högskola

På Södertörns högskolebibliotek sammanställs publikationsstatistik till högskolans årsredovisningar samt som underlag för ledningen. Biblioteket hjälper också forskare och institutioner att sammanställa och visualisera sina publikationer.

Bibliometri som forskningsfält

I forskning om vetenskapliga informationsprocesser används kvantitativa metoder för att analysera publikationer. Med bibliometri kan forskningsområdens uppkomst och utveckling studeras. Studier av forskares sampublicering från olika lärosäten eller länder kan bidra till att kartlägga forskarsamarbeten. Citeringsdata används för att studera forskningens genomslag och synlighet i forskarsamhället.

Forskningsutvärdering

Bibliometri används också i allt högre utsträckning för forskningsutvärdering. En del av regeringens forskningsanslag fördelas sedan 2010 utifrån bibliometriska data. Enskilda forskares och lärosätens prestationer sammanfattas i olika mått, till exempel citeringsgrad. Utvärderingarna bygger oftast på ett urval publikationer, till exempel artiklar indexerade i Web of Science. På sidan Bibliometriska råd finns mer information om vad du som forskare kan ha nytta av att veta om bibliometri.

Bibliometri på högskolan

Bland högskolans mål finns ett om att inom fem år nå ”ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskningen och erkännande av högskolan som ett kunskapsnav för denna forskning”. Ett av stegen för att nå målet är att “öka publiceringstakten och publicera våra resultat synligt, öppet och strategiskt.”

Altmetri

Altmetri framförs numer som ett alternativ till traditionell bibliometri, särskilt när det gäller utvärderingsmetoder. Altmetrisk data innefattar förutom citeringsdata även data över hur publikationer sprids på nätet, t ex på sociala medier och Wikipedia. Genom altmetrin har förnyad kritik riktats mot att forskningsutvärdering med bibliometriska metoder vanligtvis använder sig av publikationskanalsdata, t ex i beräkningar av en tidskrifts Impact Factor..

Högskolebiblioteket testar PlumX, ett verktyg som samlar in altmetrisk data. Forskarna vid högskolan publicerar sig på flera olika sätt, ofta med olika målgrupper i åtanke. Är det möjligt att synliggöra detta genom altmetrisk data? Finns det andra användningsområden? Detta är något vi vill utvärdera under provperioden. Bland flera möjliga verktyg valde vi PlumX då det samlar in data från många olika plattformar och använder sig av flera möjliga identifierare för att spåra publikationerna.

Länk till sida med interaktiv bild över publikationsnätverk.Lärosäten och företag som Södertörns högskola har samarbetat med genom åren

Nätverket baseras på data från Web of Science och utgör knappt 20 % av den totala vetenskapliga publiceringen på Södertörns högskola åren 1996-2014. Tyngdpunkten ligger på vetenskapsområdena Medicin och Naturvetenskap.

 

Klicka på bilden ovan eller på länken, för att öppna en större bild. Bilden är gjord i VosViewer.

 

 

 

 

 

Datakällor som används vid bibliometriska analyser