Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Biblioteket

Biblioteket förser Södertörns högskolas och Röda Korsets högskolas alla undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. I första hand finns vi till för studenter och personal men även allmänheten är välkomna till oss.

Biblioteket är ett stöd till högskolans forskning, utbildning, ledning och administration. Vår övergripande målsättning som ska vara vägledande och genomsyra hela verksamheten lyder "Vi vill på ett kreativt och inkluderande sätt skapa förutsättningar för lärande."

Organisation och arbetsområden

Biblioteket har totalt cirka 35 anställda och är organiserat i två enheter, med två team under vardera enhet.

Enheten för lärandestöd

  • Team användarsupport och mötesplats
  • Team pedagogisk verksamhet

Enheten för vetenskapens kommunikation

  • Team informationsresurser
  • Team publicering och öppen vetenskap 

Bibliotekschef

Jonas Gilbert, e-post: jonas.gilbert@sh.se.

Biblioteket är direkt underställt högskolans rektor.

Läs mer om enheterna och de olika arbetsområdena på sidan Organisation.

Här hittar du oss som arbetar på biblioteket

Läs mer om Kontakt och öppettider.

Verksamhetsplan

Biblioteket arbetar efter en verksamhetsplan på årsbasis. Den aktuella versionen finns för nedladdning (pdf-format) på sidan verksamhetsplaner.