Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Bibliotekets undervisning

Vill du att dina studenter lär sig mer om att söka, värdera och använda vetenskaplig information? Biblioteket undervisar i kritisk informationssökning på A- och C-nivå, samt ger introduktioner till akademiskt skrivande på A-nivå.

Om vår undervisning

Bibliotekets undervisning ger studenter på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor i att självständigt och kritiskt söka vetenskaplig information samt värdera dess tillförlitlighet och relevans.

Vi undervisar på A-nivå i samband med en uppgift på kursen och på C-nivå inför det självständiga examensarbetet. I samarbete med Studieverkstan och Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning arbetar vi även med ett högskolepedagogisk satsning, "Introduktion till akademiskt skrivande", för studenter på A-nivå.

Vår undervisning är kostnadsfri. Den ska vara integrerad i ämnets kurs- och utbildningsplaner och schemaläggas vid en tidpunkt då studenterna har en uppgift inom ramen för sina ämnesstudier som är relaterad till kritisk informationssökning. Kvaliteten i undervisningen ökar om tillfällena planeras och följs upp av bibliotekarie och ansvarig lärare tillsammans. Undervisningen sker vanligtvis i grupper om max 20 studenter. Vi ser gärna att du har med någon fråga om informationssökning i kursutvärderingen.

För dig som är intresserad av att själv utforma inslag på din kurs där studenterna får möjlighet att träna sig i att söka, värdera och använda information, kan vi på biblioteket fungera som stöd eller bollplank.

Innehåll

Studenter med datorer på bibliotekets undervisningVi ger studenter redskap och inspiration för att göra effektiva sökningar efter vetenskaplig information. Innehållet anpassas utifrån kursens uppgift och behov. Några teman som kan tas upp:

  • Vetenskapliga artiklar och andra genrer.
  • Ämnesrelevanta sökverktyg.
  • Sökmetoder för att hitta tidigare forskning.
  • Kritisk värdering av texter och sökverktyg.
  • Referenshantering.

Intresseanmälan

Efter att du skickat in din intresseanmälan via vårt formulär (länk nedan), återkommer vi snarast möjligt. Sista datum för intresseanmälan inför HT18 är den 1 juni 2018.