Bokmässan 2016

Södertörns högskola bjuder på kunskap under Bokmässan i Göteborg den 22-25 september 2016.

Södertörns högskola finns på plats under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Lördag 24 september talar tre forskare  vid Forskartorget, monter B05:72 i B-hallen.

Se föredragen från Forskartorget

Filmerna från våra forskares 15 minuter långa populärvetenskapliga föreläsningar finns att se på vår Youtubekanal.

Kl. 12.50-13.05

Att veta sin plats

Fil dr Jonas Lindström, Socialt arbete

Verklighetens postkodlotteri formar våra liv och livschanser i såväl förorter som bruksorter och andra slags orter. Säg ditt postnummer och jag ska säga vem du är…

 

Kl. 15.45-16.00

För guds skull?

Professor Maria Zackariasson, Etnologi

Hur är det att vara ung och kristen i dagens svenska samhälle? Varför väljer unga att bli aktiva i en religiös ungdomsorganisation? Den här forskningen undersöker hur ungdomar i den frikyrkliga ungdomsorganisationen Equmenia ser på sitt eget engagemang och hur de uppfattar omgivningens syn på dem.
Aktuell bok: Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia

 

Kl. 17.20-17.35

Sprätthökar och rangsjuka fruntimmer

Docent Leif Runefelt, Idéhistoria

Redan för 200 år sedan debatterades konsumtionen då nya varor och beteenden uppfattades hota ståndssamhället. Upprörda moralister och vänner av samhällsordning använde tillmälen som fjollor, sprätthökar, modeslavar, rangsjuka fruntimmer, läspande pickelhäringar och försmäktande sockerherrar.

Aktuell bok: Att hasta mot undergången. Debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830

 

Söndag den 25 september i Svenska Dagbladets monter B02:39
Kl. 12.00-12.30

Hur hotad är svenskan?

Fil dr. Anna Victoria Hallberg, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, Södertörns högskola tillsammans med Anders Q Björkman och Susanna Karlsson.

Vad händer med svenskan när allt fler akademiska texter skrivs på engelska? Susanna Karlsson från Språkrådet och Anna Victoria Hallberg (Södertörns högskola) i ett samtal om engelskans dominans.

Aktuella artiklar i SvD:
Bra att humanister skriver på engelska
Humaniora är mycket mer än bildning