Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Centrum i media

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, "Att plugga filosofi", 08/2017

Jonna Bornemark, Sommar i P1, 08/2017

Fredrik Svenaeus, Under strecket, "De vill förvandla människan till ett datorprogram", SvD 07/2017

Fredrik Svenaeus i SVTs "Idévärlden", 02/2017

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, "Djur och människa", 02/2017

Fredrik Svenaeus i Filosofiska rummet, "Smärta som färgar livet", 01/2017

Fredrik Svenaeus i Filosofiska rummet, "Karin Johannisson", 01/2017

Jonna Bornemark i Kropp och själ, "Sluta prestera hälsa", 12/2016

Jonna Bornemark i Teologiska rummet, "Fasansfull ondska", 11/2016

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, "Hemmet", 08/2016

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, "Scientism", 05/2016

Jonna Bornemark i Kropp och själ, "Bäst på sex", 03/2016

Jonna Bornemark & Stephen LeDrew, ”Viss sorts ateism är blind för social ojämlikhet", efterföljande debatt till artikeln Scientismen tolererar bara sin egen tro SvD 03/2016.

Christer Sturmark, ”Humanisterna vill motverka islamofobi”. Replik på Jonna Bornemarks "Scientismen tolererar bara sin egen tro", SvD 03/2016

Jonna Bornemark, Under strecket, "Scientismen tolererar bara sin egen tro", SvD 03/2016

Fredrik Svenaeus, "Tännsjös etik kommer inte rädda KI" SvD 27/2 2016,

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, Byråkrati, 01/2016

Fredrik Svenaeus, Under strecket, "Vi har förlorat känslan för lidandet", SvD 10/2015

Johan Eriksson, Under strecket, "Dags att lyssna till den tysta kunskapen, 09/2015

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, Flyktingkatastrofen, 09/2015

Jonna Bornemark i Kropp och själ, "35 och sönderstressad", 06/2015

Jonna Bornemark i Teologiska rummet, Erotiska gudsupplevelser och kvinnlig frihetskamp på 1200-talet, 04/2015.

Jonna Bornemark i Kropp och själ, "Den effektiva människan" 11/2014.

Jonna Bornemark  i Filosofiska rummet, "Filosofi utanför akademin" 11/2014.

Jonna Bornemark pratar om filosofi och praktisk kunskap i Gomorron Sverige, 09/2014

Jonna Bornemark i SVT:s Kulturnyheterna, "Båda blocken ansvariga för felaktig bild av läraren", 10/2014.

På P1 Människans mått var Anna Thulin (student), Lotta TIllberg och Lotte Alsterdal (lärare) med och talade bland annat utifrån vår nya antologi: Kvalitetsjakten.

Fredrik Svenaeus nya bok Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid utgiven på förlaget Tankekraft: har fått fina recensioner i de stora dagstidningarna och flera facktidskrifter. Se Fredrik bli intervjuad i Godmorgon Sverige: lyssna på samtal om boken i Filosofiska rummet: eller ta del av hans föreläsning på Bokmässan i Göteborg.

Jonna Bornemark i Kropp och själ, "Sjukligt hjälpsam" 03/2014

Jonna Bornemark i Filosofiska rummet, "Magi i en förtrollad värld", 09/2013.

Jonna Lappalainen, Under strecket, "Kierkegaard och det lysande mörkret". 05/2013.

UR Samtiden sände i februari vårt symposium: Fronesis eller vad händer med klokheten i välfärden? Allt ligger nu på UR Play under rubriken Den praktiska klokheten.

Fredrik Sveneus, Under strecket, "Vi ser inte människan för alla kroppsdelar", SvD 02/2013.

Fredrik Svenaeus deltar i programmet Tendens i P1 om "Hjärtats renässans" 02/2013

Fredrik Svenaeus, Under strecket, "Heideggerianen kan fortsätta älska sin laptop", SvD 05/2012

Ulla Ekström von Essen i Vetenskapsradion om hashtagen "I am Science" 04/2012

Fredrik Svenaeus, Under strecket, "Ny teknik testar gränsen för vår mänsklighet", SvD 02/2012

Omtankar: praktisk kunskap i äldreomsorg i redaktion av Lotte Alsterdal (se Vår skrifserie i menyn till höger) rescencerad i SvD 12/2011

Fredrik Svenaeus, "Människan är i botten en lidande varelse." SvD 09/2011

Fredrik Svenaeus, Under strecket, "Vägande skäl för studier av livet som tjock" SvD 08/2011

Fredrik Sveneus, Under strecket, "Oroande diagnos på ohälsans vinstmaskineri", SvD 06/2011