Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Centrumbildningar

Centrumbildningarna är placerade vid en institution som har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor samt övriga stödfunktioner. En grundprincip är att centrumbildningar inte har anställd personal annat än i de fall där rektor beslutar om särskilt undantag.

I dagsläget är Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, som på engelska har namnet Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), den enda centrumbildning som inte är placerad vid en institution och har personal anställd vid centrumbildningen. Under övriga centrumbildningar presenteras personal som är knuten till respektive centrumbildning.