Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

CoLab Flemingsberg

CoLab Flemingsberg är en mångvetenskaplig innovationsmiljö och mötesplats för studenter i Flemingsberg. Här kan idéer och innovationer utvecklas genom samverkan mellan olika discipliner och omgivande samhälle. Södertörns högskola leder utvecklingen i samarbete med KI. Besök gärna www.colabflemingsberg.se för mer information och uppdateringar.

Colab HT 16 Sh innovation