Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Contact

Project coordinator

Michael Gilek, Associate Professor in Ecology/Ecotoxicology
Södertörn University
School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies and Centre for Baltic and East European Studies
SE-141 89 Huddinge, SWEDEN
michael.gilek@sh.se phone: +46 (0)8 608 4862

Principal scientists

Cecilia Lundberg, PhD in Marine Biology
Åbo Akademi University (ÅAU),
Environmental and Marine Biology
Akademigatan 1
FIN-20500 Åbo, FINLAND
cecilia.lundberg@abo.fi

Ortwin Renn, Professor of Sociology and Director of DIALOGIK
DIALOGIK, Non-profit institute for communication and cooperation research
Lerchenstr. 22
DE-70176 Stuttgart, GERMANY
ortwin.renn@sowi.uni-stuttgart.de

Maciej Wolowicz, Professor of Marine Biology and Ecology
Department of Marine Ecosystem Functioning (DMEF)
Institute of Oceanography, Gdansk University
POLAND
ocemw@univ.gda.pl