Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Vilket stöd kan du diskutera med samordnaren?

Här nedan kan du läsa om de vanligaste stödåtgärderna som vi erbjuder på högskolan. Du som har funktionsnedsättning kan ansöka genom att klicka här! 

Anteckningsstöd

Som komplement till din egen närvaro på föreläsningar/seminarier kan du få anteckningsstöd. Det innebär att en kurskamrat får ersättning av oss på högskolan, för att dela sina anteckningar med dig. Du ansvarar själv för att ordna med anteckningsstödet i din klass genom att fråga en kurskamrat. När du hittat någon, hänvisar du till samordnaren, funka@sh.se för mer information om uppdraget och ersättning.

Här hittar du en arbetsbeskrivning för uppdraget, som kan vara bra att visa för den som funderar på att bli anteckningsstöd.   ARBETSBESKRIVNING ANTECKNINGSSTÖD_171107.pdf

Powerpoints, föreläsningsanteckningar m.m.

Som komplement/alternativ till anteckningsstöd kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpoint-presentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar inför föreläsningarna.

Utskriftsstöd

För att du ska kunna kopiera/skriva ut anteckningar vid anteckningsstöd eller om du har behov av att arbeta med pappersformat kan du få bidrag till ditt utskriftskonto.  

Talböcker och inläsning av material

Bibliotekets talboksservice ger service till alla studenter som har behov av inläst kurslitteratur. Läs mer om hur det går till på talboksservice sidor. Du bokar en tid med dem via talbok@sh.se  Obs! Du behöver inte ha något intyg på funktionsnedsättning för att få talböcker. 

Teckenspråkstolk

Om du är hörselskadad eller döv och i behov av teckenspråkstolk, anlitar högskolan Enheten för utbildningstolkning vid Stockholms Universitet. Behov av tolk skall anmälas till samordnaren vid samma tidpunkt som ansökan. Det är bra om du i ett brev till samordnaren berättar vilka högskolor i övrigt du har sökt till, vilken rangordning, m.m. För mer information se även Enheten för utbildningstolknings hemsida: www.unitolk.su.se

Bild med studenter som arbetar framför datorer.

Anpassningar vid salsskrivningar

Om du behöver anpassningar vid salsskrivning ska du kontakta samordnaren för beslut. Därefter ansvarar du som student för att inför varje salsskrivning själv ansöka om det stöd du vill ha. Ansök om stöd vid salsskrivning under första anmälningsveckan för salsskrivningen. Det gör du i samband med att du anmäler dig till salsskrivningen på Studiewebben. Stöd ges i mån av tillgång.

Exempel på anpassningar vid salsskrivning:

  • Att få genomföra skrivningen i ett mindre grupprum
  • Att få möjlighet till extra skrivtid
  • Att få möjlighet att skriva på dator

 

Alternativ examination

Om din funktionsnedsättning skapar hinder för dig att genomföra en viss typ av examination kan en alternativ examination bli aktuell. På högskolan beslutar alltid examinator om alternativa examinationsformer. Diskutera olika möjligheter med din examinator utifrån gällande kursplan och dess lärandemål.

Utökad handledning

Utökad handledning innebär handledning utöver ordinarie tilldelad tid vid uppsatsskrivning.  Diskutera dina behov av extra handledning med dina lärare tidigt, senast vid terminsstart för uppsatsterminen. 

Mentor

Det finns möjlighet att genom högskolan få stöd med planering, struktur, motivation och liknande från en mentor, upp till tre timmar per vecka. En mentor kan beviljas studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD, Aspergers syndrom, varaktig depression m.m. Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder för mer information. Vill du eller någon du känner jobba extra som mentor? Här hittar du mer information. Vi söker nya mentorer varje termin.

Individuell studieplan

I vissa fall kan funktionsnedsättningens art kräva en långsammare studietakt än normalt. Det kan ibland vara möjligt att skapa en individuell studieplan. Möjligheten att utforma en individuell studieplan är beroende av kursplanens innehåll, kursupplägg/programupplägg etc. och är inte självklart möjligt inom alla områden. Olika alternativ och möjligheter får diskuteras utifrån den enskilda studentens behov och kursernas upplägg.

Som student bör du i god tid undersöka möjligheterna till individuell studieplan på det program eller den kurs som du är intresserad av.

Tekniska hjälpmedel

Högskolan kan  via samordnaren låna ut bärbara hörslingor. På högskolans bibliotek finns bärbara datorer med specialprogram för bl.a. studenter med läs- och skrivsvårigheter. Se mer på bibliotekets hemsida under rubriken Talboksservice.

Resursrummet

I resursrummet finns det läs-TV samt två datorer med olika stödprogram. Med dessa verktyg kan du få hjälp med att skriva en bra text eller att få den uppläst via ett s.k. talsyntesprogram. Resursrummet ligger i universitetsbiblioteket och heter UB 523 och går att boka när du fått beslut av samordnaren.

 

Save