Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Vilket stöd kan du diskutera med samordnaren?

Kompensatoriskt stöd i studierna är till för att utjämna skillnader. Stödet ska ge studenter med funktionsnedsättning möjlighet att studera på lika villkor som studenter utan funktionsnedsättning. Du som har funktionsnedsättning kan ansöka genom att klicka här! 

Här följer några vanliga stödåtgärder och vad de innebär

 

Anteckningsstöd

Om du som student på grund av funktionsnedsättning inte kan föra egna anteckningar på föreläsningar och seminarier kan du be någon i klassen vara ditt anteckningsstöd. Det innebär att en kurskamrat får ersättning av oss på högskolan,  för att dela sina anteckningar med dig. Du ansvarar själv för att ordna med anteckningsstödet i din klass. När du hittat någon, hänvisar du till samordnaren, funka@sh.se   för mer information om uppdraget och ersättning.

Här hittar du en arbetsbeskrivning för uppdraget, som kan vara bra att visa för den som funderar på att bli anteckningsstöd.   ARBETSBESKRIVNING ANTECKNINGSSTÖD_170829.pdf 

Powerpoints, föreläsningsanteckningar m.m.

Som komplement/alternativ till anteckningsstöd kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpoint-presentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar inför föreläsningarna.

Utskriftsstöd

Studenter med dyslexi kan ansökan om utskriftsstöd,  vilket beslutas av samordnaren. 

Talböcker och inläsning av material

Bibliotekets talboksservice ger service till alla studenter som har behov av inläst kurslitteratur. Läs mer om hur det går till på talboksservice sidor. Du bokar en tid med dem via talbok@sh.se 

Teckenspråkstolk

Om du är hörselskadad eller döv och i behov av teckenspråkstolk, anlitar högskolan Enheten för utbildningstolkning vid Stockholms Universitet. Behov av tolk skall anmälas till samordnaren vid samma tidpunkt som ansökan. Det är bra om du i ett brev till samordnaren berättar vilka högskolor i övrigt du har sökt till, vilken rangordning, m.m. För mer information se även Enheten för utbildningstolknings hemsida: www.unitolk.su.se

Bild med studenter som arbetar framför datorer.

Anpassningar vid salsskrivningar

Om du behöver anpassningar vid salsskrivning ska du kontakta samordnaren för ett första godkännande. Därefter ansvarar du som student för att inför varje salsskrivning själv ansöka om det stöd du vill ha. Det gör du i samband med att du anmäler dig till salsskrivningen på Ladok på Webb. Allt stöd ges i mån av tillgång. 

Exempel på anpassningar vid salsskrivning:

  • Att få genomföra skrivningen i ett mindre grupprum
  • Att få möjlighet till extra skrivtid
  • Att få möjlighet att skriva på dator
  • Om du läser en kurs som anordnas av Södertörns högskola i samarbete med ett annat lärosäte, och kan visa upp intyg från ditt lärosäte om vilka anpassningar du rekommenderats minst tre veckor innan aktuell salsskrivning, så ordnar samordnaren stöd åt dig.

Alternativ examination

Om din funktionsnedsättning skapar hinder för dig att genomföra en viss typ av examination kan en alternativ examination bli aktuell. På högskolan beslutar alltid examinator om alternativa examinationsformer. Diskutera olika möjligheter med din examinator utifrån gällande kursplan och dess lärandemål.

Utökad handledning

Utökad handledning innebär handledning utöver ordinarie tilldelad tid vid uppsatsskrivning.  Diskutera dina behov av extra handledning med dina lärare tidigt, senast vid terminsstart för uppsatsterminen. 

Mentor

Det finns möjlighet att genom högskolan få stöd med planering, struktur, motivation och liknande från en mentor, upp till tre timmar per vecka. En mentor kan beviljas studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD, Aspergers syndrom, varaktig depression m.m. Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder för mer information. Vill du eller någon du känner jobba extra som mentor? Här hittar du mer information. Vi söker nya mentorer varje termin.

Individuell studieplan

I vissa fall kan funktionsnedsättningens art kräva en långsammare studietakt än normalt. Ämnesansvarig och institutionssekreterare eller studievägledare kan vid behov, i samarbete med studenten, utarbeta en individuell studieplan för genomförandet av studierna. En omprövning av den individuella studieplanen bör ske kontinuerligt. Möjligheten att utforma en individuell studieplan är beroende av kursplanens innehåll, kursupplägg/programupplägg etc. och är inte självklart möjligt inom alla områden. Olika alternativ och möjligheter får diskuteras utifrån den enskilda studentens behov och kursernas upplägg.

Som student bör du i god tid undersöka möjligheterna till individuell studieplan på det program eller den kurs som du är intresserad av. Vänd dig till ämnesansvarig lärare eller en studievägledare.

Tekniska hjälpmedel

Högskolan kan  via samordnaren låna ut bärbara hörslingor. På högskolans bibliotek finns bärbara datorer med specialprogram för bl.a. studenter med läs- och skrivsvårigheter. Se mer på bibliotekets hemsida under rubriken Talboksservice.

Resursrummet

Resursrummet är tillgängligt för dig som har en funktionsnedsättning, t.ex. synskada, läs- och skrivsvårigheter etc. I resursrummet finns det läs-TV samt två datorer med olika stödprogram. Med dessa verktyg kan du få hjälp med att skriva en bra text eller att få den uppläst via ett s.k. talsyntesprogram. Resursrummet ligger i universitetsbiblioteket och heter UB 523.

I resursrummet, UB523 i biblioteket finns följande hjälpmedel och hjälpprogram:

EasyReader      
Ett program som används för att läsa Daisy-böcker.

ClaroIdeas          
Ett program som hjälper dig att göra tankekartor, mindmaps.

Saida               
Ger förslag på ord när du skriver.

ViTal               
Ett artificiellt tal som är ett stöd vid läsning och skrivning. Uppläsning av text medan du skriver. Uppläsning av text i ett dokument. Uppläsning av text i applikationer. Röster finns på både svenska och engelska.

Stava Rex och Spell Right 
Program på svenska respektive engelska som rättar större stavfel i Word. Det finns också ett stöd med exempelmeningar. I exempelmeningarna visas ord och uttryck i ett sammanhang.

SuperNova       
Ett förstoringsprogram med inbyggd talsyntes för dig med synnedsättning.

TorTalks

TorTalks är en lättanvänd talsyntes som även fungerar på pdf:er som är nersparade som "bild".

Wordfinder     
Klicka på ett ord i din engelska text på skärmen och du får både uttalet och en översättning.

Övrig utrustning i resursrummet

  • Inställbara arbetsstolar.
  • Läs-TV (med förstoringskamera). Den förstorar upp texten i ett pappersdokument. Läs-TV:n är inte kopplad till någon dator.
  • Ett höj- och sänkbart bord.

Så här får du tillgång till resursrummet

Det är kortläsare till rummet och du behöver få personligt tillträde till rummet på ditt SH-kort. Det får du genom att kontakta samordnaren.

Boka tid

Du bokar resursrummet via bibliotekets hemsida, på samma ställe där du bokar grupprum. Du loggar in med dina vanliga SH-uppgifter.

Var finns resursrummet?

I Biblioteket, UB523, plan 5.

Övriga hjälpmedel

För övriga hjälpmedel ska du kontakta landstingets hjälpmedels-, syn- eller hörselcentral.

Save