Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Databaser

Biblioteket har ett stort utbud av databaser. Flera av dem är sökbara via SöderScholar. Alla databaser hittar du i Fler resurser A-Ö. Vårt urval baseras på den forskning och undervisning som bedrivs på högskolan.

I Fler resurser A-Ö hittar du både referensdatabaser och fulltextdatabaser. I listan över våra resurser kan du klicka på i-knappen för att hitta mer information om respektive resurs.

Innehållet i databaserna är ofta sökbart i SöderScholar, men i vissa fall måste du som användare söka i en specifik databas för att ta del av allt innehåll.

För att veta hur stor del av innehållet som är sökbart i SöderScholar kan du titta efter dessa symboler i Fler resurser A-Ö.

Täckningsgrader i SöderScholar

 


I listan kan du även välja en databas inom ett visst ämne och typ av material, till exempel artiklar, avhandlingar och uppsatser med mera.

Studenter och personal vid Södertörns högskola (SH) och vid Röda Korsets Högskola (RKH) har tillgång till e-tidskrifter både på och utanför campus. Läs mer om Åtkomst av e-resurser.

I vissa databaser kan du skapa ett konto för att exempelvis exportera referenser till ett referensverktyg, som RefWorks och Endnote.