Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Databaser

Biblioteket har ett stort utbud av databaser. Flera av dem är sökbara via SöderScholar. Alla databaser hittar du i Fler resurser A-Ö. Vårt urval baseras på den forskning och undervisning som bedrivs på högskolan.

I Fler resurser A-Ö hittar du både referensdatabaser och fulltextdatabaser. I listan över våra resurser kan du klicka på i-knappen för att hitta mer information om respektive resurs.

Innehållet i databaserna är ofta sökbart i SöderScholar, men i vissa fall måste du som användare söka i en specifik databas för att ta del av allt innehåll.

Täckningsgrader i SöderScholar

 


För att veta hur stor del av innehållet som är sökbart i SöderScholar kan du titta efter dessa symboler i Fler resurser A-Ö.

I listan kan du även välja en databas inom ett visst ämne och typ av material, till exempel artiklar, avhandlingar och uppsatser med mera.

Studenter och personal med giltigt SH-konto har tillgång till databaser både på och utanför campus. Läs mer om Åtkomst av e-resurser.

I vissa databaser kan du skapa ett konto för att exempelvis exportera referenser till ett referensverktyg, som RefWorks och Endnote.