Om Södertörns högskola / Ämnen

Journalistik

Grafiskt element för ämnet journalistikVälkommen till en av Sveriges populäraste journalistutbildningar – vi utbildar framtidens digitala journalister.

Om du brinner för samhällsfrågor, vill avslöja missförhållanden och informera och engagera människor är Södertörns journalistutbildning något för dig. På Södertörns högskola ger vi dig en journalistutbildning genom en kombination av praktik och teori. Du lär dig avancerad research och att förmedla den i text, bild, ljud och video. Du kommer också att behärska den senaste medietekniken i digitala kanaler.

Journalister utbildade på Södertörns högskola fördjupar sig inom datajournalistik och nya digitala format. Hos oss får du teoretiska kunskaper och inblick i den senaste forskningen, kombinerat med praktiska kunskaper i de tekniska verktyg som branschen använder.

Du lär dig grunderna i journalistisk källkritik, såsom research och etik. Det genomsyrar sedan de moment där du genomför kortare och längre journalistiska projekt mot olika plattformar och målgrupper. Utbildningen innehåller även två längre praktikperioder, där du får erfarenhet av yrkeslivet och avslutas med ett större självständigt arbete. Du väljer bland nio olika program och kan därför rikta in dig på det du är intresserad av. Södertörns högskola har nära branschkontakter och jobbar ständigt för att ligga i framkant, i linje med den snabba medieutvecklingen. Vi utbildar morgondagens journalister.

Datajournalistik för yrkesverksamma

 Vill du skaffa dig spetskunskaper i datajournalistik? Har du yrkeserfarenhet som journalist? Sök då till kursen Datajournalistik för yrkesverksamma vid Södertörns högskola.

Avancerad kunskap i datajournalistik efterfrågas allt mer på redaktioner runt om i landet och är en viktig komponent i mediers granskningar. Södertörns högskola har sedan våren 2014 arrangerat kurser i datajournalistik för yrkesverksamma journalister. Kursen består av fem träffar på vardera en eller två dagar en gång i månaden under vårterminen. Träffarna består av föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom datajournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas på efterföljande träff. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom godkända övningar och hemuppgifter. Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen ger bland annat följande kunskaper och färdigheter:

  • Olika källor och metoder för inhämtning av data, tex från myndigheter (offentlighet o sekretess, vilka typer av data finns det hos myndigheter), genom crowdsourcing och scraping.
  • Analys och bearbetning av data utifrån journalistiska frågeställningar.
  • Grunder i statistik.
  • Visualisering av data i olika kanaler och format.
  • Verktyg för datajournalistik. Främst Excel, men också programvaror för databashantering, städning av smutsig data och olika typer av visualiseringar.
  • Etiska och lagliga problem i samband med datajournalistik.
  • Hur gör man journalistik av data.

Lärare

Bland lärarna finns några av landets främsta journalister inom området. Även lärare vid Södertörns kandidatprogram Journalistik och multimedia medverkar i kursen.

Kursplan och behörighetskrav

Den aktuella kursplanen och information om behörighetskrav hittar du här.

Du måste kunna påvisa minst två års yrkesverksamhet som journalist. Det kan till exempel vara genom
anställningsbevis, arbetsintyg, fakturor, intyg från uppdragsgivare eller revisor.

Dokumenten laddar du själv upp via antagning.se och här kan du läsa mer om arbetsintyg.

Preliminära datum våren 2019:
Fredag 15 februari kl 9-16 Kursintro & föreläsning och Workshop

Torsdag 14 mars kl 13-17 Föreläsning
Fredag 15 mars kl 9-16 Workshop & seminarium

Torsdag 11 april kl 13-17 Föreläsning
Fredag 12 april kl 9-16 Workshop & seminarium

Torsdag 9 maj kl 13-17 Föreläsning
Fredag 10 maj kl 9-16 Workshop & seminarium

Måndag 3 juni kl 9-16: Redovisning projekt

Stipendier

Du som söker kursen kan samtidigt ansöka hos Journalistfonden för vidareutbildning om stipendium för att gå kursen. Journalistfonden delar ut stipendier till tio av dem som antas till kursen. Mer info på: www.journalistfonden.se

Kurssamordnare

Sanna Volny ansvarar för kursens genomförande.
E-post: sanna.volny@sh.se