Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Det globala klassrummet

 

 

Introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6

Höstterminen 2018

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Ansök till hösten 2018 mellan den 15 mars och den 16 april.

På uppdrag från Skolverket ger Södertörns högskola en introduktionskurs i svenska som andraspråk. Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng på kvartsfart och ges på campus, Södertörns högskola, med inslag av distansstudier. Kursen genomförs huvudsakligen under terminstid men med en första träff innan skolstart i augusti.

Du ökar din kompetens i svenska som andraspråk. Du får redskap att utveckla din undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever. Du ökar din förståelse för olika normer och värderingar i skolan.

Kom ihåg att lämna in blankett om huvudmans godkännande tillsammans med din ansökan.

Blanketten och mer information om kursen hittar du på Skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/introduktionskurs-i-svenska-som-andrasprak-1.258294

Mer information om kursens innehåll på Södertörns högskola: Det globala klassrummet

Ansöker gör du på www.antagning.se