Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Disciplinärenden

I högskoleförordningen finns regler om när en högskola får vidta disciplinära åtgärder mot en student. Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning.

De omständigheter som kan leda till disciplinära åtgärder är:

  • Om en student försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas (exempelvis plagiat, otillåtet hjälpmedel i skrivsal eller otillåtet samarbete).
  • Om en student stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet som ligger inom ramen för utbildningen vid högskolan.
  • Om en student stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller vid annan del av högskolan.
  • Om en student utsätter en annan student eller anställd vid högskolan för sådana typer av trakasserier eller sexuella trakasserier som återfinns i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen.

Högskolan får inte vidta disciplinära åtgärder mot en student senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Se högskoleförordningen, kapitel 10, om disciplinära åtgärder.

Ärendehantering

En anmälan till disciplinnämnden ska göras skyndsamt och utredas noggrant. Rektor fattar sedan något av följande beslut:

  • Lämna ärendet utan vidare åtgärd
  • Utdela en varning
  • Överlämna ärendet till disciplinnämnden för prövning.

Disciplinnämnden består av rektor som ordförande, en lärarrepresentant, två studentrepresentanter samt en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Disciplinnämnden kan fatta något av följande beslut: 

  • Lämna ärendet utan vidare åtgärd
  • Utdela en varning
  • Stänga av studenten från studier vid Södertörns högskola.

Varning och avstängning

Om studenten får en varning får studenten studera vidare som vanligt. Skulle studenten bli föremål för en disciplinanmälan igen kan dock den tidigare varningen tas i beaktande när rektor eller disciplinnämnden fattar sitt beslut.

Avstängning innebär att studenten inte får delta i någon form av undervisning eller examination vid Södertörns högskola. Studenten förlorar även sin rätt till studiemedel för studier vid Södertörns högskola under avstängningstiden. Disciplinnämndens beslut om avstängning meddelas alltid till CSN samt till berörda lärare och institutionspersonal.

Under avstängningsperioden kan studenten inte registrera sig på kurser vid Södertörns högskola eller få prov rättade. Endast poäng som avklarats före avstängningens början kan registreras under avstängningsperioden.

Disciplinnämndens utredare

Anna-Karin Brikell
Telefon: 08-608 53 10
E-post: anna-karin.brikell@sh.se

Eva-Carolina Säfvelin
Telefon: 08-608 42 70
E-post: eva-carolina.safvelin@sh.se