Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Disputationer

Vid Södertörns högskola finns dels doktorander antagna inom forskarutbildningsområden där högskolan har examensrättigheter och dels doktorander antagna vid andra lärosäten men som bedriver sin huvudsakliga verksamhet (är anställda) vid Södertörns högskola.

 

Disputationer 2018

Doktorander antagna och anställda vid högskolan:


Martin Andersson, historia, Södertörns högskola
Disputation den 14 december 2018
Avhandlingens titel: Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618

Irina Seits, estetik, Södertörns högskola
Disputation den 7 december 2018
Avhandlingens titel: Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden

Matilda Tudor, medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 28 september 2018
Avhandlingens titel: Desire Lines: Towards a Queer Digital Media Phenomenology

Marcel Mangold, statsvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 7 september 2018
Avhandlingens titel: Securing the working democracy: Inventive arrangements to guarantee circulation and the emergence of democracy policy

Tove Porseryd, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 1 juni 2018
Avhandlingens titel: Endocrine disruption in fish: Effects of 17α-ethinylestradiol exposure on non-reproductive behavior, fertility and brain and testis transcriptome

Maria Lönn, genusvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 25 maj 2018
Avhandlingens titel: Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

Rebecka Katz Thor, estetik, Södertörns högskola
Disputation den 27 april 2018
Avhandlingens titel: Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images

Karin Edberg, sociologi, Södertörns högskola
Disputation den 28 mars 2018
Avhandlingens titel: Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

Rahel Kuflu, historia, Södertörns högskola
Disputation den 16 mars 2018
Avhandlingens titel: Bröder emellan: Identitetsformering i det koloniserade Eritrea

Doktorander antagna vid andra lärosäten, anställda vid högskolan:


Johanna Pettersson, statsvetenskap, Uppsala universitet
Disputation den 2 november 2018
Avhandlingens titel: What’s in a Line?: Making Sovereignty through Border Policy

Nadezda Petrusenko, historia, Stockholms universitet
Disputation den 26 januari 2018
Avhandlingens titel: Creating the Revolutionary Heroines: The Case of Female Terrorists of the PSR (Russia, Beginning of the 20th Century)

Disputationer 2017

Doktorander antagna och anställda vid högskolan:

Josefine Larsson, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 15 december 2017
Avhandlingens titel: Genetic Aspects of Environmental Disturbances in Marine Ecosystems: Studies of the Blue Mussel in the Baltic Sea

Roman Horbyk, medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 15 december 2017
Avhandlingens titel: Mediated Europes: Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

Karin Jonsson, historia, Södertörns högskola
Disputation den 14 december 2017
Avhandlingens titel: Fångna i begreppen? Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917-1924

Julia Velkova, medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 8 december 2017
Avhandlingens titel: Media Technologies in the Making: User-driven Software and Infrastructures for Computer Graphics Production

Natasja Börjeson, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 8 december 2017
Avhandlingens titel: Toxic Textiles: Towards Responsibility in Complex Supply Chains

Fredrik Bertilsson, idéhistoria, Södertörns högskola
Disputation den 27 oktober 2017
Avhandlingens titel: Frihetstida policyskapande: Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

Maarja Saar, sociologi, Södertörns högskola
Disputation den 29 september 2017
Avhandlingens titel: The answers you seek will never be found at home: Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

Gustav Strandberg, filosofi, Södertörns högskola
Disputation den 22 september 2017
Avhandlingens titel: Politikens omskakning: Negativitet, samexistens och frihet i Jan Patočkas tänkande

Julia Malitska, historia, Södertörns högskola
Disputation den 2 juni, 2017
Avhandlingens titel: Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-century Black Sea Steppe

Alberto Frigo, medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 2 juni, 2017
Avhandlingens titel: Life-Stowing from a Digital Media Perspective: Past, Present and Future

Martin Kellner, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 1 juni, 2017
Avhandlingens titel: Selective serotonin re-uptake inhibitors in the environment: Effects of citalopram on fish behaviour

Krystof Kasprzak, filosofi, Södertörns högskola
Disputation den 24 maj 2017
Avhandlingens titel: Vara - Framträdande - Värld: Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

Natalya Yakusheva, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 12 maj 2017
Avhandlingens titel: Parks, Policies and People: Nature Conservation Governance in Post-Socialist EU Countries

Jenny Ingridsdotter, etnologi, Södertörns högskola
Disputation den 5 maj 2017
Avhandlingens titel: The Promises of the Free World: Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality

Michal Salamonik, historia, Södertörns högskola
Disputation den 21 april 2017
Avhandlings titel: In Their Majesties’ Service: The Career of Francesco De Gratta (1613-1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk

Kim West, estetik, Södertörns högskola
Disputation den 24 mars 2017
Avhandlingens titel: The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus, and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963–1977

Maryam Adjam, etnologi, Södertörns högskola
Disputation den 23 mars 2017
Avhandlingens titel: Minnesspår: Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

Sanja Obrenović Johansson, sociologi, Södertörns högskola
Disputation den 17 mars 2017
Avhandlingens titel: Från kombifeminism till rörelse: Kvinnlig serbisk organisering i förändring

Ekaterina Tarasova, statsvetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 10 mars 2017
Avhandlingens titel: Anti-nuclear Movements in Discursive and Political Contexts​: Between Expert Voices and Local Protests

Linn Rabe, milljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 24 februari 2017
Avhandlingens titel: Participation and Legitimacy: Actor Involvement for Nature Conservation

Doktorander antagna vid andra lärosäten, anställda vid högskolan:

Lovisa Andén, filosofi, Uppsala universitet
Disputation den 6 oktober 2017
Avhandlingens titel: Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

Anh Mai Thi Van, nationalekonomi, Örebro universitet
Disputation den 22 september 2017
Avhandlingens titel: Organizing for efficiency. Essays on merger policies, independence of authorities, and technology diffusion

Sara Söderström, miljövetenskap, Linköpings universitet
Disputation den 17 februari 2017
Avhandlingens titel: Regional Environmental Governance and Avenues for the Ecosystem Approach to management in the Baltic Sea Area

Disputationer 2016

Doktorander antagna och anställda vid högskolan:

Naveed Asghar, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 19 december 2016
Avhandlingens titel: Ticks and Tick-borne encephalitis virus: from nature to infection

Kajsa-Stina Benulic, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 24 november 2016
Avhandlingens titel: A Beef with Meat - Media and audience framings of environmentally unsustainable production and consumption

Petra Werner, estetik, Södertörns högskola
Disputation den 18 november 2016
Avhandlingens titel: Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969

Petter Thureborn, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 18 november 2016
Avhandlingens titel: Microbial ecosystem functions along the steep oxygen gradient of the Landsort Deep, Baltic Sea

Ramona Rat, filosofi, , ÖSS-BEEGS, Södertörns högskola
Disputation den 21 oktober 2016
Avhandlingens titel: UN-common Sociality: Thinking Sociality with Levinas

Jenni Rinne, etnologi, ÖSS-BEEGS, Södertörns högskola
Disputation den 3 juni, 2016
Avhandlingens titel: Searching for authentic living through native faith: The Maausk movement in Estonia

Marco Nase, historia, ÖSS-BEEGS, Södertörns högskola
Disputation den 27 maj, 2016
Avhandlingens titel: Between political tasking and scientific norms. Northern European Studies in Greifswald 1918 to 1995

Francesco Zavatti, historia, ÖSS-BEEGS, Södertörns högskola
Disputation den 20  maj, 2016
Avhandlingens titel: Writing History in a Propaganda Institute. Political power and network dynamics in communist Romania

Kim Silow Kallenberg, etnologi, Södertörns högskola
Disputation den 11 mars 2016
Avhandlingens titel: Gränsland. Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

Pernilla Andersson, miljövetenskap, Södertörns högskola
Disputation den 4 mars 2016
Avhandlingens titel: The Responsible Business Person– Studies of Business Education for
Sustainability.

Doktorander antagna vid andra lärosäten, anställda vid högskolan:

Ceclia Anell, litteraturvetenskap, ÖSS-BEEGS, Stockholms universitet
Disputation den 8 juni, 2016
Avhandlingens titel: Begärets politiska potential. Feministiska motståndsstrategier i
Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia
Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen

Sari Vourenpää, svenska, Örebro universitet
Disputation den 29 april 2016
Avhandlingens titel: Litteracitet genom interaktion

Nasim Reyhanian Caspillo, biologi, Örebro universitet
Disputation den 25 februari 2016
Avhandlingens titel: Hitting the Mark- Studies of alterations in behavior and fertility in Ethinyl estradiol-exposed zebrafish and search for related biomarkers

Martin Gunnarsson, etnologi, Lunds universitet
Disputation den 29 januari 2016
Avhandlingens titel: Please Be Patient: A Cultural Phenomenolocial Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care

Disputationer 2015

Doktorander antagna och anställda vid högskolan:

 

Doktorander antagna vid andra lärosäten, anställda vid högskolan:

Håkan Forsberg, pedagogik, Uppsala universitet
Disputation den 11 december 2015
Avhandlingens titel: Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm 1987-2011

Björn Sjöstrand, filosofi, Uppsala universitet
Disputation den 14 november 2015
Avhandlingens titel: Att tänka det tekniska. En studie i Derridas teknikfilosofi

Niklas Nilsson, statsvetenskap, Uppsala universitet
Disputation den 18 september 2015
Avhandlingens titel: Beacon of Liberty: Role Conceptions, Crises and Stabiblity in Georgia's Foreign Policy, 2004-2012 

Daniel Wojahn, svenska, Uppsala universitet
Disputation den 5 juni 2015
Avhandlingens titel: Språkaktivism: diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

Frida Franzén, miljövetenskap, KTH
Disputation den 28 maj, 2015
Avhandlingens titel: From words to action - lessons from active stakeholder participation in water management

Hélène Edberg, retorik, Örebro universitet
Disputation den 22 maj 2015
Avhandlingens titel: Kreativt skrivande för krititskt tänkande. En textanalytisk fallstudie av studenters arbete med kritisk metareflektion 

Larissa Mickwitz, pedagogik, Stockholms universitet
Disputation den 29 april 2015
Avhandlingens titel: En reformerad lärare. Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

Ann af Burén, religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Disputation den 23 april 2015
Avhandlingens titel: Living Simultaneity: On religion among semi-secular Swedes

Katharina Wesolowski, sociologi, BEEGS, Uppsala Universitet
Disputation den 17 april 2015
Avhandlingens titel: Maybe baby? Reproductive behaviour, fertility intentions, and family policies in post-communist countries, with a special focus on Ukraine

Iveta Jurkane-Hobein, sociologi, BEEGS, Uppsala universitet
Disputation den 27 mars 2015
Avhandlingens titel: I Imagine You Here Now. Relationship Maintenance Strategies in Long-Distance Intimate Relationships

Jaakko Turunen, statsvetenskap, BEEGS, Uppsala universitet
Disputation den 13 februari 2015
Avhandlingens titel: Semiotics of Politics. Dialogicality of Parliamentary Talk

Yuliya Yurchuk, historia, BEEGS, Stockholms universitet
Disputation den 28 januari 2015
Avhandlingens titel: Reordering meaningful worlds: memory of the Organization of Ukrainian Nationalist and Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine

Disputationer 2014

Doktorander antagna och anställda vid högskolan:

Carina Guyard, medie- och kommunikationsvetenskap BEEGS
Disputerade den 14 feb 2014
Avhandlingens titel: Kommunikationsarbete på distans

Niklas Eriksson, arkeologi BEEGS
Disputation den 26 september 2014
Avhandlingens titel:Urbanism and Sail: An Archaelogy of fluitships in Early Modern Everday life

Ekaterina Kalinina, medie- och kommunikationsvetenskap BEEGS
Disputation den 3 oktober 2014
Avhandlingens titel: Mediated Post-Soviet Nostalgia

Signe Opermann, medie- och kommunikationsvetenskap
Disputation, 17 oktober 2014
Avhandlingens titel:Generational Use of News Media in Estonia: Media Access, Spatial Orientations and Discursive Characteristics of the News Media

Doktorander antagna vid andra lärosäten, anställda vid högskolan:

Hans Geir Aasmundsen, religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Disputerade den 10 jan 2014
Avhandlingens titel: Pentecostalism and globalisation in contemporary Argentina.

Anna Mcwilliams, arkeologi, ÖSS-BEEGS, Stockholms universitet
Disputerade den 10 jan 2014
Avhandlingens titel: An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor.

Anna Danielsson, statsvetenskap, ÖSS-BEEGS, Uppsala universitet
Disputerade den 31 jan 2014
Avhandlingens titel: On the Power of Informal Economies and the Informal Economies of Power: Rethinking Informality, Resilience and Violence in Kosovo.

Sofia Norling, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
Disputerade den 7 mars 2014
Avhandlingens titel: Mot "väst". Om vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-–2011.

Ann-Christine Randahl, svenska, Örebro universitet
Disputerade den 28 mars 2014
Avhandlingens titel:Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fysik och svenska.

Markus Huss, litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Disputerade den 9 maj 2014
Avhandlingens titel: Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960.

Péter Balogh, kulturgeografi, Stockholms universitet
Disputerade den 9 maj 2014
Avhandlingens titel: Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area.

Oksana Udovyk, miljövetenskap, Linköpings universitet
Disputation den 4 juni, 2014
Avhandlingens titel:Science-policy interaction in the governance of complex socio-ecological risks: The case of chemicals management in the Baltic Sea.

Erik Löfmarck, sociologi, Uppsala universitet, BEEGS
Disputerade den 5 juni 2014
Avhandlingens titel: Den hand som föder dig. En studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen.

Erika Lundell, etnologi, Stockholms universitet
Disputerade den 10 juni 2014
Avhandlingens titel: Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar - levande rollspel i Östersjöregionen.

Henriette Cederlöf, slaviska språk/litteraturvetenskap, BEEGS, Stockholms universitet
Disputation den 27 september 2014
Avhandlingens titel: Alien Places in Late Soviet Science Fiction: The ”Unexpected Encounters” of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films.

Liudmila Voronova, medie- och kommunikationsvetenskap, BEEGS, Örebro universitet
Disputation den 24 oktober 2014
Avhandlingens titel:Gendering in Political Journalism: A comparative study of Russia and Sweden.

Anders Blomqvist, historia, BEEGS, Stockholms universitet
Disputation den 15 november 2014
Avhandlingens titel: Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944.

Ann-Judith Rabenschlag, historia, BEEGS, Stockholms universitet
Disputation den 12 december 2014
Avhandlingens titel:Völkerfreundschaft nach Bedarf: Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR.

Hanna Sofia Rehnberg, svenska, Uppsala universitet
Disputation den 12 december 2014
Avhandlingens titel: Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

 

Aktuell information om disputationer publiceras löpande på denna sida.