Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Bibliotekets service för distansstudenter

Du som studerar på distans kan vända dig till oss för att låna böcker, söka information eller för hjälp i andra biblioteksrelaterade ärenden. Du kan också som distansstudent få böcker hemskickade avgiftsfritt och med förlängd lånetid.

Låna böcker

För att låna böcker på distans måste du ha ett lånekortsnummer. Det får du genom att kontakta biblioteket på e-post, biblioteket@sh.se. Ange ditt namn, personnummer, anmälningskod, aktuell hemadress,e-postadress samt telefonnummer.

SH-kort

Om du besöker högskolan och till exempel behöver komma in i datorsalarna så behöver du ett SH-kort. Det ordnar du i högskolans reception i Moas båge. Där blir du fotograferad och kan efter några dagar hämta ut ditt kort mot uppvisande av legitimation. Du måste vara registrerad på Södertörns högskola för att kunna hämta ut ditt SH-kort. 

Böcker och e-resurser

Via vår webbplats och med sökverktyget SöderScholar kan du söka efter kurslitteratur, elektroniska tidskrifter och andra e-resurser som du har nytta av i dina studier. Det går bra att komma åt bibliotekets
e-resurser även utanför campus, läs mer på sidan Åtkomst av e-resurser.

Få böcker hemskickade

Som student på någon av högskolans distanskurser kan du få böcker avgiftsfritt hemskickade, förutsatt att du är boende i Sverige men utanför Stockholmsområdet och har ett postnummer som inte börjar på 1.

  • Lånetiden för "distanslån" är en vecka längre än ordinarie lån.
  • För kursböcker innebär det 14-dagars lån och för övrig litteratur 28-dagars lån.
  • Du ansvarar personligen för att boken returneras till biblioteket, inklusive portokostnader.
  • Adressen är: Södertörns högskolebibliotek, 141 89 Huddinge..

För att få en bok hemskickad gör du så här:

  1. Gå till bibliotekets sökverktyg SöderScholar.
  2. Sök fram den bok du vill ha och klicka på "Reservera". 
  3. Om det står att kursboken är tillgänglig behöver du kontakta biblioteket för att få hjälp att reservera boken. 
  4. Logga in med ditt namn och lånekortsnummer.
  5. I menyn "Hämtas på:" väljer du "Distansstudenter".

Boka sökhandledning - på distans

Biblioteket erbjuder möjligheten till sökhandledning för studenter som skriver uppsats och behöver stöd vid informationssökning. Som distansstudent har du möjlighet att få sökhandledning via telefon och mejl. Läs mer och boka via sidan Sökhandledning. Skriv att du läser en distanskurs.

Studiewebben

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på studiewebben, högskolans lärplattform. Senast ett par dagar innan kursstart ser du ditt kursrum på studiewebben under menyvalet "Kurser".

Problem eller frågor?
Har du problem med vissa funktioner i studiewebben (anmäla dig till grupp, ladda upp dokument, osv)? Har du tips på förbättringar eller har du en allmän fråga? Välkommen att kontakta studiewebben@sh.se.

Har du problem med inloggningen via ditt SH-konto? Läs mer på Kontakt- och Mediecenters webbplats.
Om du får problem med kurswebben (inloggning osv) så kontaktar du Kontakt - och MedieCenter på mediecenter@sh.se.