Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Registrera och publicera i DiVA

Genom att registrera dina publikationer i DiVA bidrar du till att synliggöra din och högskolans forskning. Informationen är sökbar i DiVA inom 15 minuter.

Du kan sedan enkelt söka fram dina publikationer i DiVA och spara dem i olika referensformat t.ex. APA eller Vancouver. Genom att vid registreringen välja organisation på ämnesnivå, forskningsämne och finansiär, underlättar du olika typer av publikationssammanställningar.

Kontakt

Greta Linder, tel: 08-608 46 53
E-post: publications@sh.se

Det finns möjlighet att ladda upp fulltext i DiVA. Detta gäller tidigare publicerat material där parallellpublicering är tillåten. Läs mer på sidan Parallellpublicering i DiVA.

Alla registrerade publikationsposter granskas av en bibliotekarie, som kompletterar informationen vid behov. Vill du komplettera eller ändra något efter det, vänligen kontakta oss.

Du kan också använda Förenklad registrering i DiVA, då tar det 5-6 dagar innan publikationen syns i DiVA.

Ett par gånger om året erbjuder vi drop-in workshop dit du är välkommen med dina frågor.

Forskare vid Södertörns högskola

För att registrera publikationer loggar du in i DiVA med ditt SH-konto (andvändarnamn@suni.se). Det du registrerar blir synligt på din profilsida följande dag. Vill du bra att söka i SH:s DiVA behöver du inte logga in.

DiVA används bland annat som underlag vid lokal medelstilldelning.
Riktlinjer för registrering i DiVA 140909.pdf

För att dina publikationer skall räknas med i årsredovisningen måste de vara registrerade senast 15 januari följande år, se rektors beslut:
Registrering av publikationer till årsredovisningen 131126.pdf

Forskare vid Röda Korsets Högskola

För att registrera publikationer loggar du in i DiVA med samma inloggning som till RKH:s datorer. Inom 15 minuter hittar söklänken på din personliga sida på högskolans webbplats din nya registrering. Vill du bra att söka i RKH:s DiVA behöver du inte logga in.