About us / Schools

Culture and Education

Interior from Södertörn UniversityThe School of Culture and Education includes the following subjects: English, Aesthetics, Aesthetic Learning Processes, Philosophy, Gender Studies, Art History, Comparative Literature, Media and Communication Studies, Education, Rhetoric and Swedish, as well as Teacher Education and the Centre for Studies in Practical Knowledge.

Teachers and researchers at the school largely work across subject boundaries, and Teacher Education involves teachers from a number of subjects at the school and from other academic schools at the university.

Doctoral Courses 2017


"Reflections" - samarbete mellan Filosofi och Estetik

Kursen ges under HT18 - mer information kommer senare.
Kursansvariga: Marcia Sá Cavalcante Schuback och Cecilia Sjöholm.

Metod och forskningspraktik inom det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp

Kursen ges under HT18 - mer information kommer senare.
Kontakt: Marta Edling 

Sommarskola i digital humaniora

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. Utlysningen är öppen till och med den 6 mars klockan 16.00.
Länk till utlysningen. 

Se även kurser inom övriga enheter och områden på högskolan:

Högskolepedagogik
Historiska studier
Politik, ekonomi och samhällets organisering
Miljövetenskapliga studier
Utbildningsvetenskapliga studier