About us / Schools

Culture and Education

Interior from Södertörn UniversityThe School of Culture and Education includes the following subjects: English, Aesthetics, Aesthetic Learning Processes, Philosophy, Gender Studies, Art History, Comparative Literature, Media and Communication Studies, Education, Rhetoric and Swedish, as well as Teacher Education and the Centre for Studies in Practical Knowledge.

Teachers and researchers at the school largely work across subject boundaries, and Teacher Education involves teachers from a number of subjects at the school and from other academic schools at the university.

Doctoral Courses 2017


Doktorandkurser vid Institutionen för kultur och lärande


Truth, Construction and Subjectivity: Contemporary Issues in the Theory of Scientific Knowledge, 7.5 credits

The course shows how the scholarly ideal of knowledge and truth leads to critical questions about its own conditions. The course presents and discusses some of the central standpoints within the contemporary debate: phenomenology, hermeneutics, genealogy and discourse analysis, the sociology of knowledge, deconstruction, feminist and postcolonial criticism.The primary aim of the course is to provide students with a specialised introduction to some important authors and standpoints in the field of critical theory. The course focuses on the opposition between relativism and objectivism, and between constructivism and anticonstructivism. The course is mainly focused on issues relevant to social science, history, and the humanities, but it also touches on the relationship between the human and the natural sciences. It is not primarily a course that teaches scientific methods, instead its purpose is to provide an advanced introduction to how scholarly practices have been theoretically and critically understood and discussed up to the present day. By making the students acquainted with central theoretical positions based on the reading of original texts it gives the ability to take a stand in central debates on scientific theory.

Place: PA239
Time: 13-16

  • November: 5, 12, 19, 26
  • December: 3, 10, 17 20

Course Director: Hans Ruin 
Course Adminstrator: emil.sunnerfjell@sh.se

 

Reflektioner

Kursen syftar till att diskutera begreppet reflektion och dess plats inom den estetisk-filosofiska diskursen och historien. Vi diskuterar förståelsen av reflektion som självkännedom och självsökande och dess förvandling till ett begrepp inom poetik och estetik, bland annat i den tyska idealismen och i den efterföljande fenomenologiska, postmoderna och feministiska diskussionen. Samtidigt tecknas en historisk utveckling där begreppet reflexion förvandlas från att vara en fråga om självkännedom och självsökande till att bli en fråga om själv- affektion och alteritet/ heterotopi.

Schema:
September: 6, 12, 19, 26
Oktober: 4, 11, 17, 25
Alla dagar: kl 10-12

Lokal: PA239 alla dagar utom 4:e Oktober; PC249 (glasburen)

Litteratur: detaljschema reflektioner.docx

Kursansvariga: Marcia Sá Cavalcante Schuback och Cecilia Sjöholm

 

Metod och forskningspraktik inom det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp

Datum: 13-14 november samt 6-7 december. 

Kursen syftar till att ge deltagarna en breddad och fördjupad kunskap om centrala metodologiska perspektiv inom det konstvetenskapliga fältet. De olika metodernas historiska ursprung, deras inbördes relationer och funktioner analyseras, liksom deras kopplingar till en allmän vetenskaplig metodik.

Kursen uppmärksammar vidare distinktionen mellan metod och teori och hur detta tar sig uttryck i den konstvetenskapliga forskningspraktiken. Kursdeltagarna fördjupar också förmågan att identifiera och kritiskt analysera metodologiska frågor och problem och att självständigt kunna värdera relevanta tillämpningar.

Kursplan:  Kursplan_metod_forskningspraktik_konstvetenskapliga_faltet.pdf

KontaktKatarina Macleod

Övriga kurser vid Södertörns högskola


CBEES/BEEGS: CBSS Summer University 2018 - Populism and Radical Politics, Across East and West, Right and Left 

When: 9 June – 21 June 2018 
Where: Site 1 - Stockholm (Södertörn University) and Site 2 - Gdańsk (University of Gdańsk and European Solidarity Centre) 
For whom: Doctoral students within humanities or social sciences 
Arranged by: Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) at Södertörn University, University of Gdańsk, European Solidarity Centre in Gdańsk and the Council of the Baltic Sea States (CBSS)
More details: see this link.
Deadline for applications: 30 April 2018

Se även kurser inom övriga enheter och områden på högskolan:

BEEGS kurser
CBEES sommarskola
Högskolepedagogik
Historiska studier
Politik, ekonomi och samhällets organisering
Miljövetenskapliga studier
Utbildningsvetenskapliga studier