About us / Schools

Culture and Education

Interior from Södertörn UniversityThe School of Culture and Education includes the following subjects: English, Aesthetics, Aesthetic Learning Processes, Philosophy, Gender Studies, Art History, Comparative Literature, Media and Communication Studies, Education, Rhetoric and Swedish, as well as Teacher Education and the Centre for Studies in Practical Knowledge.

Teachers and researchers at the school largely work across subject boundaries, and Teacher Education involves teachers from a number of subjects at the school and from other academic schools at the university.

Doctoral Courses 2017


Doktorandkurser vid Institutionen för kultur och lärande


"Reflections" - samarbete mellan Filosofi och Estetik

Kursen ges under HT18 - mer information om schema och litteratur kommer senare.

Kursen syftar till att diskutera begreppet reflektion och dess plats inom den estetisk-filosofiska diskursen och historien. Kursen diskuterar förståelsen av reflektion som självkännedom och självsökande och dess förvandling till ett begrepp inom poetik och estetik, bland annat i den tyska idealismen och i den efterföljande fenomenologiska, postmoderna och feministiska diskussionen.

Schema:
kl 10-12.
September: 6, 13, 20, 26 (obs onsdag).
Oktober: 4,11, 18, 25
Lokal: PA239 alla dagar utom 4:e Oktober; PC249 (glasburen)


Kursansvariga:
Marcia Sá Cavalcante Schuback och Cecilia Sjöholm.

Metod och forskningspraktik inom det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp

Kursen ges under HT18 - mer information kommer senare.

Kursen syftar till att ge deltagarna en breddad och fördjupad kunskap om centrala metodologiska perspektiv inom det konstvetenskapliga fältet. De olika metodernas historiska ursprung, deras inbördes relationer och funktioner analyseras, liksom deras kopplingar till en allmän vetenskaplig metodik.

Kursen uppmärksammar vidare distinktionen mellan metod och teori och hur detta tar sig uttryck i den konstvetenskapliga forskningspraktiken. Kursdeltagarna fördjupar också förmågan att identifiera och kritiskt analysera metodologiska frågor och problem och att självständigt kunna värdera relevanta tillämpningar.

Kursplan:  Kursplan_metod_forskningspraktik_konstvetenskapliga_faltet.pdf

Kontakt: Marta Edling 

Övriga kurser


CBEES/BEEGS: CBSS Summer University 2018 - Populism and Radical Politics, Across East and West, Right and Left 

When: 9 June – 21 June 2018 
Where: Site 1 - Stockholm (Södertörn University) and Site 2 - Gdańsk (University of Gdańsk and European Solidarity Centre) 
For whom: Doctoral students within humanities or social sciences 
Arranged by: Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) at Södertörn University, University of Gdańsk, European Solidarity Centre in Gdańsk and the Council of the Baltic Sea States (CBSS)
More details: see this link.
Deadline for applications: 30 April 2018

Se även kurser inom övriga enheter och områden på högskolan:

BEEGS kurser
CBEES sommarskola
Högskolepedagogik
Historiska studier
Politik, ekonomi och samhällets organisering
Miljövetenskapliga studier
Utbildningsvetenskapliga studier