Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Doktorand

Biblioteket stödjer högskolans doktorander i flera olika sammanhang. Vi medverkar på introduktioner för nya doktorander, handleder doktorander i systematisk informationssökning, medverkar på högre seminarier och workshoppar med teman om publicering och bibliometri.

Södertörns högskola har sedan 2010 examensrättigheter för forskautbildning inom fem områden: Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier,  Politik, ekonomi och samhällets organisering samt Utbildninvsvetenskapliga studier. På biblioteket introducerar vi nyintagna doktorander och gästdoktorander till vetenskapliga e-resurser och bibliotekets tjänster. Vi hjälper dig med spikningen av din avhandling, att arrangera din spikningsceremoni samt att publicera din doktorsavhandling i serien "Södertörn Doctoral Dissertations".

Biblioteket medverkar även på högre seminarier och workshops med olika teman inom vetenskpalig kommunikation t ex vetenskaplig publicering (open access och parallellpublicering) och introduktion till bibliometri (termer  som diskuteras är till exempel tidskrifters impaktfaktorer, h-index, normaliserad citeringsgrad).