Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Doktorandantagning

 

2018 års doktorandutlysning är nu avslutad.

Besked till sökande väntas tidigast under maj 2018.

Kontakt

För mer information kontakta e-post: sofia.norling@sh.se eller elisabet.moller@sh.se