Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Doktorandantagning

Södertörns högskola utlyser en doktorandplats i informatik i samarbete med Umeå universitet.

 För att se respektive annons/utlysning klicka på länken.


629/1.6.1/2017 Doktorand i informatik i samarbete med Umeå Universitet
Ansökningstiden är förlängd till 5/4

 

Kontakt

För mer information kontakta e-post: forskarutbildning@sh.se