Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Dokument gällande högskolans arbete med hållbar utveckling och miljö

 

Policy för miljö och hållbar utveckling

Högskolans policy för miljö och hållbar utveckling fastställdes av rektor 2013-06-18.

 Policy för miljö och hållbar utveckling [pdf-fil, 62 kB]

 

Mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019

Högskolans mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019 fastställdes av rektor 2017-03-07.

Mål och handlingsplan för miljö och hallbar utveckling 2017-2019.pdf [pdf-fil, 301 kB]
 

Miljöutredning

Den senaste miljöutredningen slutfördes 2016

Miljöutredning 2015/2016 för Södertörns högskola [pdf-fil, 799 kB]

 


Redovisning av miljöledningsarbetet vid Södertörns högskola

Från och med 2011 ska redovisningen till regeringskansliet och följa riktlinjerna i SFS2009:907, "Förordning om miljöledning i statliga myndigheter". Redovisningen är uppdelad i två avsnitt, dels en redovisning av myndighetens miljöledningssystem, dels en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter på miljöaspekterna tjänsteresor, energianvändning samt miljökrav i upphandling. Nedan finns den senaste miljöredovisningen.

 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 [pdf-fil, 109 kB]

 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013  [pdf-fil, 863 kB]

 Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 [pdf-fil, 1170 kB]

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 [pdf-fil, 769 kB]

Redovisning av mljöledningsarbetet 2016 [pdf-fil, 1114 kB]

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 [pdf-fil, 787 kB]


Intern miljörevision

Årlig intern miljörevision är ett av kraven på miljöledningssystemet enligt SFS 2009:907. Från våren 2011 har intern miljörevision införts på Södertörns högskola. Olika enheter revideras vid varje tillfälle enligt en revisionsplan som avser att täcka hela verksamheten över en treårsperiod. Nedan finns de senaste revisionsrapporterna.

Revisionsrapport HT16.pdf

Revisionsrapport VT 2016 Central förvaltning.pdf

Revisionsrapport för forskningsinstitut VT-2015 [pdf-fil, 180 kB]

Revisionsrapport för biblioteket VT-2015 [pdf-fil, 120 kB]

 Revisionsrapport för ledningen samt inst IKL HT-2014 [pdf-fil, 1610 kB]

 Revisionsrapport för Institutionen för samhällsvetenskaper VT 2014 [pdf-fil, 959 kB]

 Revisionsrapport för Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik VT 2013 [pdf-fil, 445 kB]

 Revisionsrapport för Lärarutbildningen och Företagsekonomi VT-2013 [pdf-fil, 288 kB]

Revisionsrapport för Centrum för Praktisk Kunskap VT-2013 [pdf-fil, 407 kB]

Revisionsrapport för centrala förvaltningen HT-2013 [pdf-fil, 306 kB]