Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Böcker

I vårt sökverktyg SöderScholar hittar du bibliotekets tryckta och elektroniska material. Vi erbjuder även ett stort utbud av aktuell kurslitteratur.

Så här gör vi vårt urval

Biblioteket har ett användarstyrt förvärv vilket betyder att vi köper in böcker utifrån förslag från studenter, lärare och forskare. Vi vill att bibliotekets utbud ska spegla den undervisning och forskning som bedrivs på högskolan.

Välkommen med ditt inköpsförslag till oss: Lämna inköpsförslag
Läs mer om bibliotekets förvärvsriktlinjer:  Förvärv riktlinjer.pdf

E-böcker

En stor mängd litteratur finns i elektroniskt format. Bibliotekets största e-boksplattformar är Ebook Central och Dawsonera. Läs mer om regler och vilkor för bibliotekets e-böcker längst ner på sidan.

I ”Fler resurser A-Ö” hittar du flera elektroniska uppslagsverk, till exempel Nationalencyklopedin (NE).

Studenter och personal med giltigt SH-konto har tillgång till e-böcker både på och utanför campus. Läs mer om Åtkomst av e-resurser.

Kurslitteratur

Biblioteket har ett stort utbud av aktuell kurslitteratur och i våra riktlinjer för inköp (ovan) kan du läsa mer om hur många exemplar som vi köper in. Böcker med 7-dagars lån hittar du ute i hyllorna och daglånen finns i daglånerummet på plan 5. Det finns bara ett exemplar av daglånen och dessa kan inte reserveras. Istället är det den person som kommer först till hyllan som får låna boken. Kommer du tidigt har du större chans att få tag i ett exemplar.

Läromedel

Vi har också en läromedelssamling som du hittar på utsidan av daglånerummet på plan 5. Samlingen består av ett urval av de läromedel som används i den svenska grundskolan och gymnasieskolan. Biblioteket köper kontinuerligt in läromedel som är relevant för högskolans lärarutbildning. Urvalet görs främst från de större läromedelsförlagens utgivning, men också genom inköpsförslag. Samlingen är tillgänglig för alla.

Offentligt tryck

I bibliotekets samlingar finns nedanstående offentliga tryck. Alla dessa förutom SFS och Publique handlingar går att låna och lånetiden är tre veckor.

 • Riksdagstryck: Alla riksdagsprotokoll, motioner och propositioner med mera, sedan 1867 och fram till 2009/2010 (därefter elektroniskt).
 • Ds (Departementsserien): En i det närmaste komplett samling av departementsserien fram till 2006 (därefter elektroniskt).
 • SFS (Svensk författningssamling): SFS från 1825 till 2009 (därefter elektroniskt).
 • Utdrag utur alle publique handlingar: 1718-1794.

Referensböcker

Bibliotekets referenslitteratur består framförallt böcker av uppslagskaraktär, till exempel encyklopedier, lexikon, statistik och handböcker. Referensböcker lånas ut över dagen på samma villkor som daglån.

Studentuppsatser

Biblioteket samlar inte på uppsatser i pappersform. Istället deltar vi tillsammans med ett 20-tal andra lärosäten i DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv), där studentuppsatser och forskningsrapporter publiceras. Uppsatser i DiVA och i andra liknande arkiv samlas också automatiskt in till den nationella söktjänsten Uppsök.

Avhandlingar

Svenska avhandlingar finns i den nationella katalogen Libris, och hela texten kan finnas i digitala arkiv som DiVA. Biblioteket prenumererar också på en internationell databas med avhandlingar: ProQuest Dissertations & Theses.

 

Regler och villkor för bibliotekets e-böcker
EBL
 • utskrifter upp till 20% av boken och kopiera upp till 5%    
 • som regel obegränsat antal samtidiga användare
 • normalt 1-5 dagar lånetid, men det förekommer även en, två och tre-veckorslån       
 • Skapa en bokhylla
 • anteckningar kan sparas i onlineläsaren
 • provläsa böcker
Dawsonera
 • utskrifter 5-20 % av boken
 • obegränsat antal samtidiga användare
 • nedladdningsbara med valfri lånetid 1-3 dagar
 • skapa en bokhylla
 • spara anteckningar
 • provläsa böcker
 • använda talsyntes via Adobe Readers inbyggda läsare (efter nedladdning av boken)
Ebrary
 • utskrifter max 60 sidor/session
 • som regel obegränsat antal samtidiga användare
 • nedladdningsbara med lånetid 14 dagar, kräver programmet Adobe Digital Editions som är gratis men kräver att du registrerar dig och skapar ett konto. Du behöver även ha ett konto hos Ebrary för att kunna ladda ner böckerna.
 • skapa bokhylla
 • stryka under i texten
 • spara anteckningar
 • slå upp ord
 • använda talsyntes. Talsyntesen kräver att du använder "Ebrary reader" som du enkelt öppnar inne i Ebrary
Sage
 • utskrifter 10 % av boken
 • obegränsat antal samtidiga användare
 • nedladdningsbara kapitel i PDF
Gale
 • utskrifter obegränsat
 • obegränsat antal samtidiga användare
 • ej nedladdningsbara
Oxford
 • utskrifter ett kapitel eller 5 % av boken (det mest generösa gäller.)
 • 5 samtidiga användare
 • nedladdningsbara kapitel i PDF (endast på dator fungerar ej i mobilgränssnitt).

 

 

 

Vill du lära dig mer om att söka böcker och använda e-resurser?

Läs om detta och mycket annat i bibliotekets Sökguide!