Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

E-posta oss

För att du som kontaktar oss ska få så snabb och relevant hjälp som möjligt, underlättar det om du skickar din e-post till rätt adress.

I listan nedan redogörs för vilka ärenden som ska till vilken adress.

FRÅGOR RÖRANDESkickas till:
Utbildning/studier: anmälan, antagning, examen, kursutbud, studentliv, beställning av studiekatalog, studieintyg från Ladok etc. studentservice@sh.se
Studier vid Södertörns högskola för internationella studenter international@sh.se
Studie- och karriärvägledning studier.karriar@sh.se
Kompensatoriskt stöd i studierna för studenter med funktionsnedsättning funka@sh.se
Tips på jobb och praktikplatser för studenter shkarriar@sh.se
Böcker, litteratur, undervisning i kritisk informationssökning, nätbaserat lärande biblioteket@sh.se

Begäran om allmän handling och frågor rörande diariet.

registrator@sh.se
Forskningsanslag, inbjudan till konferenser, forskningsrelaterade frågor forskning@sh.se
Lokaluthyrning och konferens på Södertörns högskola event@sh.se
Frågor om SH:s hemsida, kalendarietips webmaster@sh.se
Studentrekrytering / studiebesök / fika med student studentambassador@sh.se
IT-relaterade frågor: t ex inloggningsuppgifter till intranät och nätverk, e-post etc mediecenter@sh.se
Frågor rörande Södertörns högskolas närvaro i sociala medier

socialamedier@sh.se