Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Efter studierna

Vad händer sen?

Om media är det som intresserar dig är en utbildning i medieteknik en mycket bra grund att stå på inför framtiden, oavsett om du vill arbeta inom mediebranschen eller om du väljer en annan inriktning.

Att försöka förutsäga framtidens arbetsmarknad är ingen lätt uppgift och man bör ta alla framtidsprognoser med en nypa salt. Det du framför allt ska tänka på när du väljer utbildning och yrke är vad som passar just dig, och vad just du är intresserad av.

Mediebranschen har under de senaste åren varit på nedgång, men den är på väg uppåt igen. Har man motivationen och ett brinnande intresse för sitt studieämne finns stora arbetsmöjligheter i framtiden.

Är du driftig och idérik har du ännu fler alternativ att välja på. Utsikterna för att starta ett eget medieföretag är väldigt goda. Den svenska mediebranschens värde har tredubblats sedan 1987 och det finns inget som tyder på att den trenden kommer att rubbas. Solen skiner med andra ord på dem som vill starta ett medieföretag. I vårt nya kommunikationssamhälle är det viktigt att förstå hur man kommunicerar på bästa sätt och med olika hjälpmedel.

Den mångfacetterade och snabbt föränderliga verkligheten vi lever i idag kräver flera olika sorters kompetens.

Mediebranschen innehåller inte bara radio och TV. Den är mångskiftande och spänner över helt nya områden, allt från digital informationsteknik till de mer väletablerade medierna som radio, tv, film och tryckt press. Mediebranschen blir allt större för varje dag och därför kommer det att behövas många kunniga mediearbetare.

En utbildning i medieteknik ger en bred kompetens och en språngbräda inför framtiden.