Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Examensregler

Vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor beslutas av regeringen och finns reglerat i examensordningen. Vid varje universitet och högskola finns även lokala regler som till exempel kan ange inriktning och benämning på examen och vilka huvudområden som ska finnas. Detta innebär att kraven för examen kan skilja sig mellan olika universitet och högskolor i Sverige.

Den 1 juli 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige som en följd av den så kallade Bolognaprocessen. Nya examensbestämmelser började tillämpas och de innebär i korthet att: 

Examina delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För att få ta ut en examen på avancerad nivå måste du först ha tagit examen på grundnivå. Examina anges i högskolepoäng där ett läsår omfattar 60 högskolepoäng. Examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, till exempel en kandidatexamen omfattar exakt 180 högskolepoäng.

Vilka regler gäller för vem?

  • Har du påbörjat dina studier efter 1 juli 2007 gäller de nya reglerna.
  • Har du påbörjat och avslutat dina studier före 1 juli 2007 gäller de äldre reglerna, t.o.m. maj 2018.
  • Om du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och avslutat dem därefter kan du ansöka om examen antingen enligt de nya eller de äldre reglerna, t.o.m. maj 2018, därefter är det nya regler som gäller.