Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Examina och huvudämnen (före 1 juli 2007)

Examina

Till och med maj 2018 utfärdas följande examina på Södertörns högskola enligt de äldre examensreglerna (1993 års studieordning). Vilka krav som gäller för de olika examina hittar du under länken Examensregler. 

Generella examina

Högskoleexamen
Filosofie kandidatexamen
Ekonomie kandidatexamen
Filosofie magisterexamen
Ekonomie magisterexamen
Politices magisterexamen (pol.mag)

Yrkesexamen

Lärarexamen (140p, 180p, 200p och 220p)

Grundskollärarexamen utfärdas inte längre efter 30 juni 2008. Om du har poäng från grundskollärarutbildningen, kontakta Lärarprogrammet för mer information om möjligheten att komplettera till en Lärarexamen för verksamhet inom grundskolans senare år.

Huvudämnen

Södertörns högskola utfärdar examen i följande huvudämnen enligt de äldre examensreglerna
(1993 års studieordning):

Svensk benämning Engelsk benämning  Högsk    Kand Mag 
Arkeologi  Archaeology  x x
Biologi  Biology x
Engelska English
Etnologi  Ethnology 
Filosofi Philosophy 
Franska  French 
Företagsekonomi  Business Administration  x
Genusvetenskap  Gender Studies 
Geografi  Geography  x
Historia  History
Idéhistoria  History of Ideas 
Journalistik  Journalism 
Kemi  Chemistry 
Konstvetenskap  Art History
Kulturgeografi Cultural Geography x x  
Litteraturvetenskap  Comparative Literature 
Medie- och kommunikationsvetenskap  Media and
Communication Studies 
Medieteknik Media Technology 
Miljövetenskap Environmental Science 
Molekylärbiologi Molecular Biology 
Nationalekonomi  Economics
Offentlig rätt  Public Law 
Pedagogik  Education 
Religionsvetenskap The Study of Religions
Retorik Rhetoric  x
Samtidshistoria  Contemporary History 
Sociologi  Sociology 
Spanska  Spanish 
Statsvetenskap  Political Science 
Svenska Swedish 
Turismvetenskap  Tourism Studies 
Tyska German 
Utveckling och internationellt samarbete  Development Studies 

Magisterexamen med ämnesbredd

Södertörns högskola utfärdar enligt de äldre examensreglerna magisterexamen med ämnesbredd i:

 • Baltic Sea Region
 • Biomedical Genomics
 • Environmental Science, Communication and Decision Making
 • Interkulturell pedagogik
 • Medieteknik och interaktionsdesign
 • Molecular Ecology
 • Praktisk kunskap
 • Samtidens estetik

Examen med inriktning på huvudämnet

På Södertörns högskola är det bara ekonomie kandidatexamen och ekonomie magisterexamen som utfärdas med inriktning enligt de äldre examensreglerna. Inriktningen är vanligtvis antingen företagsekonomi eller nationalekonomi (beroende på huvudämne). Om du har företagsekonomi som huvudämne har du även möjlighet att istället ansöka om någon av de tre specifika inriktningarna:

 • organisation och management
 • marknadsföring och kommunikation
 • redovisning och finansiering

Dessa inriktningar gäller i första hand om du har läst fristående kurser. För att få examen med specifik inriktning krävs att samtliga valbara moment och uppsatsen/uppsatserna är inom samma inriktning. För magisterexamen gäller att samma inriktning skall ha lästs på både kandidat- och magisternivå.