Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Examina och huvudområden

Examina

Följande examina utfärdas på Södertörns högskola från 1 juli 2007 enligt gällande examensregler.
Vilka krav som gäller för de olika examina hittar du under länken Examensregler.

Generella examina 

Högskoleexamen / Higher Education Diploma
Filosofie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Arts/Science in...
Ekonomie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
Filosofie magisterexamen / Degree of Master of Arts/Science (60 credits) in...
Ekonomie magisterexamen / Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics
Politices magisterexamen (pol.mag) / Degree of Master of Science (60 credits) in...
Filosofie masterexamen / Degree of Master of Arts/Science (120 credits) in...
Ekonomie masterexamen / Degree of Master of Science (120 credits) in Business and Economics
Filosofie licentiatexamen / Degree of Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen / Degree of Doctor of Philosophy

Yrkesexamen

Lärarexamen (210, 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng) / Degree of Bachelor of Arts in Education, Master of Arts in Education. (Utbildningar påbörjade från juli 2007 och senare, dock längst t.o.m. våren 2011).

Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng, Grundskollärarexamen med tre inriktningar, 240, 240 och 180 högskolepoäng och Ämneslärarexamen, 300 eller 330 högskolepoäng med två inriktningar. (Utbildningar påbörjade hösten 2011 och senare).

Huvudområden

Huvudområden fastställs av Fakultetsnämnden. Examina utfärdas enbart i huvudområden med examensrätt på Södertörns högskola. I kolumnen nedan syns på vilken nivå ett huvudområde kan utfärdas. Vissa huvudområden kan ha givits på en viss nivå tidigare, men upphört tillfälligt, på obestämd tid eller helt. (x=kan utfärdas).

Svensk benämning Engelsk benämning Högsk Kand Mag Mast
Arkeologi Archaelogy  * x x x
Arkivvetenskap Archival Science  * x - -
Biologi Biology  * x x -
Den praktiska kunskapens teori Theory of Practical Knowledge - - x x
Engelska English  * x x -
Estetik Aesthetics  * x x x
Etnologi Ethnology  * x
Filosofi Philosophy  *
Företagsekonomi** Business Administration  * x x x
Genusvetenskap Gender Studies  * x
Geografi Geography   * -
Historia History  * x
Idéhistoria History of Ideas   * x
Informatik Informatics  *
Internationell hälsa International Health  * x - -
Internationella relationer International Relations  * x - -
Journalistik  Journalism   *
Konstvetenskap  Art History   * x
Litteraturvetenskap  Comparative Literature   *
Medie- och kommunikationsvetenskap Media and
Communication Studies 
 *
Medier, estetik,
pedagogik
Media, Aesthetics, 
Pedagogies 
 *
Medieteknik  Media Technology   *
Miljövetenskap  Environmental Science   *
Molekylärbiologi Molecular Biology * x - -
Måltidskunskap Meal Science * x - -
Nationalekonomi  Economics   * x
Offentlig rätt  Public Law   *
Pedagogik
-interkulturell inriktning
Education
-Intercultural Specialisation 
 *
Psykologi  Psychology   *
Religionsvetenskap 
-didaktisk inriktning
 The Study of Religions 
-Teaching the Study of Religions
 *

x
Retorik Rhetoric   *
Socialt arbete  Social Work  * x x -
Sociologi Sociology  * x x x
Statsvetenskap Political Science  * x x x
Svenska Swedish  * x x x
Turismvetenskap  Tourism Studies  * x x -
Utveckling och internationellt samarbete Development Studies  *


*För en Högskoleexamen krävs bl.a. att b-kursen i huvudområdet innehåller ett självständigt
arbete, en b-uppsats, om 7,5 hp.

Inriktningar**
För att få en inriktning i huvudområdet företagsekonomi måste du ha de valbara momenten samt uppsatsen/uppsatserna inom samma inriktning. För magisterexamen gäller att samma inriktning skall ha lästs på både kandidat- och magisternivå.