Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Flykt och migration

Under de drygt 20 år som Södertörns högskola har funnits har vi bidragit med kunskapshöjning inom frågor som rör etablering och integrering. Vi har i forskning och utbildning sett till att lyfta perspektiv och utmaningar som berör migration och människor på̊ flykt. Det är konstant aktuella frågor men har fått en särskild aktualitet efter att fler än på mycket länge tvingats på flykt. Därför satsar Södertörns högskola extra på att bidra till nyanländas etablering och integrering.

Högskolan har en viktig roll i mottagandet av flyktingar

Som högskola har vi en särskilt viktig roll i mottagandet av flyktingar. Vi har möjlighet att hjälpa människor att hitta tillbaka till ett produktivt och stimulerande yrkesliv samt akademiska studier.

Nyanlända till våra utbildningar

Södertörns högskola har sedan starten för 21 år sedan haft mångkulturalitet och interkulturalitet som viktiga delar i utbildningen. Det är kompetens som blir allt viktigare och efterfrågas då vi är allt fler i Sverige som har bakgrund från platser utanför både Sverige och Europa.

Språkundervisning asylsökande läkare på Södertörns högskola   Språkundervisning asylsökande läkare på Södertörns högskola

Nu när allt fler har fått uppehållstillstånd ser vi också fram emot att välkomna många nyanlända som studenter i våra utbildningar. För att underlätta detta har vi på Södertörns högskola, precis som många andra högskolor och universitet i Sverige, påbörjat ett arbete med att se hur vi kan utveckla antagning utifrån reell kompetens. Vi är också med och ger undervisning i svenska på ett snabbspår för asylsökande specialistläkare som vi hoppas kommer att ge ett välbehövt tillskott till svensk läkarkår.
 

Forskning om vår tids stora frågor

En stor andel av vår forskning finns inom områdena religion, kultur, migration och integration. Under 2016 lystes särskilda rektorsmedel ut för att stärka forskning, innovationsprojekt och seminarier kopplat till flyktingmottagandet där vi genom kunskap och vetenskap kan påverka och förändra. Dessa kommer att kunna hjälpa oss att förstå hur vi kan bygga hållbara samhällen för fler. 
 

Praktikanter bidrar till Södertörns högskola

Bild på Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskolaPå Södertörns högskola tar vi också emot nyanlända flyktingar för praktik inom både akademi och administration. Målet är att vi ska kunna bidra med nätverk och yrkessvenska för att fler ska komma in på svenska arbetsmarknaden.
 

Högskolans rektor: "Viktigt både för dem och för oss" 

När högskolans rektor Gustav Amberg får frågan om hur han ser på praktik för flyktingar är han tydlig med att det är viktigt både för dem och för oss.

Det är helt klart att arbetet med flyktingar berikar vår verksamhet. Vi får in kunskaper och erfarenheter som vi behöver för att vara en aktuell och relevant högskola. Det handlar alltså inte bara om att göra skillnad för de som flytt hit, de gör också en stor skillnad för oss, säger Gustav Amberg.  

 
Scholars at Risk

Vad är Scholars at Risk?

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk som står upp för den akademiska friheten globalt.

Inom ramen för Scholars at Risk kan lärosäten ta emot akademiker som befinner sig i riskutsatta situationer, exempelvis som gästforskare. Ulla Manns, vicerektor för forskning är kontaktperson för Södertörns högskolas medlemskap i Scholars at Risk.