Om Södertörns högskola / Institutioner

Polisutbildningen

Grafiskt element för polistubildningen.Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

För dig som blivande polisstudent

Välkommen till Södertörns högskolas polisutbildning, en grundutbildning för blivande poliser. Här finns information som kan vara bra inför starten på din utbildning hos oss.

Terminstider - termin 1

Vårterminen 2018: 15 januari 2018 - 03 juni 2018

Höstterminen 2018:  03 september 2018 - 20 januari 2019

Polisutbildningen berättigar till studiemedel

Vi rekommenderar att du på höstterminen söker för 1 läsår (2 terminer) i taget! Då beviljas du studiemedel för hela året oavsett om du klarat av samtliga 20 veckor under första terminen eller inte. Men för dig som börjar under vårterminen gäller att du söker studiemedel för 1 termin till att börja med, och inför höstterminen söker du för hela läsåret - alltså termin 2 och 3. Kontakta CSN för frågor om hur du ansöker studiemedel.

Schema

Schemat för termin 1 söker du via högskolans webbschema i länken nedan. Observera att schemaplaneringen pågor för fullt och att i nuvarande läge är det ett preliminärt schema som du kan söka ut. 

Sök schema

Du söker schemat för termin 1 på kurserna nedan:

Grunder för polisiärt arbete

Byte av studieort

Fram till kursstart den 15/1 ska alla förfrågningar om byte av studieort gå till Rekryteringsmyndigheten.

Studieuppehåll

Frågor om studieuppehåll kan endast hanteras från kursstart och framåt.

Fältstudier

Under termin 2 kommer du gå ut på en fältstudievecka. Fältstudier är den del av din utbildning som du gör på en polismyndighet. Under dessa veckor får du som student möjlighet att observera och lära dig i praktiken de teoretiska kunskaper du får under utbildningen.

Besök vårt bibliotek

På biblioteket finns utlånings- och daglåneexemplar av de kursböcker som används vid högskolan. Lånetiden för kursböcker är en vecka och daglåneexemplaren lånas över dagen. På biblioteket finns även fördjupningslitteratur och tidskrifter som till stor del är utvalda efter rekommendation av våra lärare och forskare. Ditt SH-kort gäller som bibliotekskort.

Läs mer om vilka tjänster biblioteket kan erbjuda!

Frågor om boende?

Studentbostäder ansöker du via SSSB Stiftelsen Stockholm Studentbostäder. För fler tips om hur du hittar en bostad under din studietid hos oss.

Träning i fysiska metoder på Polisutbildningen vid Södertörns högskola

Träningsmöjligheter nära campusområdet

Det finns många bra gym i närområdet och flera erbjuder studentrabatt.
10 minuter från Flemingsberg station finns även Visättra sportcenter – Storstockholms största idrottsanläggning. På anläggningen finns bland annat bandy, hockey, fotboll, motion och terrängspår, tennisplan, boule-plan, frisbeebana, BMX-anläggning och minigolf med mera.
I närområdet har du även möjlighet att träna utomhus, läs mer om de utegym som finns i området.

Studentföreningar för polisstudenterna

Studerandeföreningen en del av polisförbundet

Det finns en Studerandeförening för dig som studerar vid polisutbildningen. Föreningen är en del av polisförbundet. Som studerandemedlem i Polisförbundet får du bland annat Polistidningen hem i brevlådan. Nu söker Studerandeföreningen nya representanter att samarbeta med på polisutbildningen vid Södertörns högskola.

Vill du få ut det mesta möjliga av din studietid, ha möjlighet att påverka och engagera dig? Tveka inte att kontakta någon av styrelsens medlemmar!

Kontakt: stusto@polisforbundet.se 

Studentkåren - SöderS

SöderS är en demokratisk studentorganisation med syfte att se till att din studietid på högskolan blir så bra och givande som möjligt. Som student kan du bli medlem i SöderS. Du hittar SöderS och studentföreningarna på plan 5 i F-huset. Läs mer om studentkåren på soderS.nu

Kontakta oss!

Du har säkert många frågor inför din utbildningstart. Tveka inte att höra av dig! Använd gärna vår funktionsmejl polisutbildning@sh.se

Frågor som rör antagningsbesked besvaras av Rekryteringsmyndigheten

Kontakt: exp@rekryteringsmyndigheten.se

 

Läs mer om hur du blir polis på polisens hemsida!

Kursplan och litteraturlista för Termin 1: