Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

För organisationer och företag

Högskolan utbildar framtidens medarbetare och företagare.  Låt därför våra studenters kompetens bli en viktig resurs för er organisation redan nu!

Att samarbeta med akademin kan utgöra en del av företags och organisationers utvecklingsarbete, där ny kunskap, innovation och kompetens är en viktig konkurrenskraft. Genom samverkan med dagens arbetsliv får högskolan möjlighet att ta del av omvärldens synpunkter på de utbildningar som ges. 

Olika samarbetsformer mellan högskolan och arbetslivet:

  • Examensarbete/uppsatsarbete
  • Praktik
  • Projektuppdrag
  • Mentorskap/Fadderföretag
  • Gästföreläsningar
  • Branschråd/Referensgrupp

Som repersentant för arbetslivet har du också möjlighet att rekrytera studenter och marknadsföra din organsiation. Läs mer på SH Karriär i sidan till höger. 

Kontakta oss om du är intresserad av att få mer information om vilka samarbetsformer som din organisation kan ta del av, och på vilket sätt detta kan vara till nytta för just er!