Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Föreläsningar - seminarier

Våra högre utbildningsvetenskapliga seminarier är öppna för dig som vill ta del av den senaste forskningen inom bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Seminarieprogrammet innehåller både utbildningsvetenskap och praxisnära skolforskning.

I vår seminarieserie bjuder vi in seniora forskare och doktorander. Doktoranderna får här även möjlighet att ventilera och diskutera sin forskning med de seniora forskarna och med andra doktorander. Aktuella seminarier hittar du under rubriken Forskning.

Länk till aktuella högre seminarier