Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Utveckla din sökteknik

Får du för många eller för få träffar när du söker? Genom att utveckla din sökteknik kan du göra mer effektiva sökningar efter vetenskapliga texter.  Det är också viktigt att vara kreativ och prova många olika sökord och kombinationer.

Avgränsningar

I många sökverktyg kan du avgränsa träfflistan och på så sätt få färre och mer relevanta träffar. Ofta kan du avgränsa efter årtal, språk, publikationstyp med mera. Ibland går det även att sortera träfflistan så att du till exempel får den nyaste texten först. Om möjligt, använd det avancerade sökformuläret för att precisera sökningen mer. Då kan du se till att dina ord till exempel enbart söker i textens titel eller abstract.

Frassökning

Fraser med  två eller fler ord kan ofta sökas inom citationstecken. Då återges orden exakt så som du skrivit. Ett exempel är "etniska konflikter" som ger träffar där ordet konflikter kommer direkt efter etniska.

Trunkering

Genom att sätta ett trunkeringstecken, ofta en asterisk *, efter en ordstam får du i vissa fall träff på alla ordändelser samtidigt. Till exempel ger terror* träff på orden: terror, terrorister, terrorism och så vidare.

Booleska operatorer

Med hjälp av booleska operatorer (AND/OR/NOT) eller (OCH/ELLER/INTE) kan du i vissa fall styra din sökning ytterligare. Det är dock inte säkert att du behöver eller kan skriva ut dem - kolla hjälptexten i sökverktyget för mer information. Ibland kan det avancerade sökformuläret erbjuda samma funktioner.

Parenteser

Parenteser kan användas för att bestämma i vilken ordning sökningen ska utföras. Det som står inom parentes kommer utföras först. Exempel: Sverige AND (dagis OR förskola).

Mer om sökord

Var beredd på att du kanske inte hittar tidigare forskning om exakt det ämne du själv tänker undersöka. Istället kan du behöva söka på ord som ringar in ämnesområdet i stort. Börja gärna sökningen med att söka brett och med några få ord – sedan kan du lägga på fler och/eller mer specifika ord.

I sökverktyg som JSTOR, där du söker igenom hela texten, går det bra att söka på specifika begrepp och många ord - du får ofta träff ändå. I sökverktyg som Libris söker du däremot framförallt i textens titel och ämnesord. Du får då söka bredare, på mer övergripande ord. Ofta finns då en ämnesordlista, en så kallad thesaurus, där du får veta vilka ämnesord som används i just det sökverktyget.

Läser du på Röda Korsets Högskola? I Svensk MeSH (Medial Subject Headings) hittar du bra ämnesord för sökning i databaser. För förslag på termer om bemötande och upplevelser, se denna lista.

Booleska operatorer - exempel

  • Historia AND Sverige – båda orden måste finnas med.
  • Dagis OR förskola – något av orden eller båda måste finnas med.
  • Genus NOT språkvetenskap – ordet genus måste finnas med men träffar med språkvetenskap tas bort.