Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forskardag 2012

Vid årets Forskardag på Södertörns högskola presenteras fyra nya avhandlingar och en paneldebatt om forskningens efterspel. Professor Birgitta Almgren, som fått tillgång till Säpos Stasi-arkiv, och professor David Gaunt, som forskar om folkmord, diskuterar forskningens förutsättningar och möjligheter. Dessutom uppmärksammas Raoul Wallenberg, som skulle fyllt 100 år i år.

Forskning som upprör och berör!

Från övervakning och spioner till lärarkårens problematik

När? Torsdagen den 19 april klockan 13.00–17.00
Var? Lokal MA636 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg
Moderator: Helene Carlbäck, tf föreståndare för CBEES, Södertörns högskola

Forskardag

Program

13.00–13.10

Helene Carlbäck hälsar välkommen

13.10–14.10

Paneldebatt – Forskningens efterspel

Professor emerita Birgitta Almgren och professor emeritus David Gaunt samtalar med Helene Carlbäck om efterspelet av sin forskning. Birgitta Almgren forskar om Stasi och svenskarna under kalla kriget. David Gaunt forskar om folkmord i Osmanska riket. De delger oss sina spännande erfarenheter av forskningens efterspel under ett samtal med moderator Helene Carlbäck, docent i historia.

Publiken är välkommen att ställa frågor till panelen.

14.10–14.25  Paus med kaffe

14.25–15.10

Strategier för att upptäcka och studera TBE-virus

Wessam Malik, nybliven doktor i molekylärgenetik, berättar om sina strategier för att studera TBE-virus direkt från insamlade fästingar i Östersjöområdet. Han har även upptäckt att virusets aktivitet är olika beroende på vilken cellmiljö som det befinner sig i. Vad kan göras för att förhindra TBE?

Kommunaliseringen av lärarkåren

Johanna Ringarp, nybliven doktor i historia, diskuterar motiven bakom kommunaliseringen av lärartjänsterna. Vilka var motiven bakom och hur argumenterade aktörerna för och emot kommunalisering? Kan den ökade kontrollen över lärarnas arbete sägas vara en följd av reformen?

15.10–15.25    Paus med kaffe

15.25–16.10

För Din trygghet? Kameraövervakning och säkerhet i Berlin, Stockholm och Warszawa

Under de senste 20 åren har kameror och annan övervakningsteknik "poppat up" på fler och fler offentliga platser i Europas städer. I stället för att fokusera på integriteten, trycker man nu på trygghesaspekten.  I sin avhandling har Ola Svenonius, nybliven doktor i statsvetenskap, tittat på säkerhetsarbetet i kollektivtrafiken och hur det påverkar den personliga integriteten kontra den allmänna säkerheten.

SS rasideologi och dess effekt på södra Danmark

Steffen Werther, nybliven doktor i historia, presenterar resultat från sin avhandling om SS storgermanska ideologi och mötet med danskarna under andra världskriget. Det skandinaviska folket representerade en "nordisk-germansk ras" och SS-ledaren Heinrich Himmler gjorde allt för att övertyga dem om det huvudsakliga SS-målet: ett stortyskt rike.

16.10-16.25 Paus med kaffe

16.25 – 16.45

Raoul Wallenberg – mytiska berättelser och historiska realiteter

Mot bakgrund av att Raoul Wallenberg blivit en nationell symbol, en mytomspunnen hjälte och ett ideal för hela mänskligheten diskuterar Helen Carlbäck, docent i historia, frågan hur man som historiker kan skriva och forska om Raouls liv och verksamhet.

16.45 – 17.00 Summering och avslutning

Alla är hjärtligt välkomna att delta under hela eller delar av eftermiddagen. Ingen föranmälan krävs.

Kontakt och mer information

Alice Eklund, handläggare för samverkansfrågor.  E-post: alice.eklund@sh.se