Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forskardag 2014

Forskardagen 2014Följ med på en kunskapsresa! Under Forskardagen bjuder Södertörns högskola på kortföreläsningar med forskning inom många ämnen och discipliner, praktiskt paketerat under en eftermiddag. Nydisputerade doktorer berättar vad de kommit fram till i sina avhandlingar och seniora forskare ger smakprov på sin aktuella forskning.

Vid Forskardagen 2014 bjuds det på allt från konsekvenserna av miljöförstöring, rasism i Ryssland och populism i Norden till datajournalistik, kulturarv och konkurrens inom äldreomsorgen.

Tvära kast och skarpa svängar - vi utlovar en fartfylld eftermiddag!

När? Torsdagen den 10 april klockan 14.00 - 17.00

Var? Lokal MB 416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Fri entré, vi bjuder på fika! Ta del av hela eller delar av programmet.

Program

14.00-14.10  Moderator Mats Grahn, docent och ordförande i fakultetsnämnden, inleder Forskardagen 2014

14.10-14.35  Snabb evolution i Östersjön; hur miljöförstöring förändrar det naturliga 
                     urvalet
                     Emma Lind, nybliven doktor i zoologi

14.35-15.00  Rasism i dagens Ryssland
                     Nikolay Zakharov, nybliven doktor i sociologi:

15.00-15.25  Populism i Norden
                     Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap

15.25-15.40  Kaffe och bokbord

15.40-16.05  Datajournalistik och dess utmaningar
                      Ester Appelgren, lektor i journalistik

16.05-16.30  Svenskt kulturarv - vems kultur, vilket arv? Antikviteter och kulturdiplomati
                     Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap

16.30-16.55  Goda år på ålderns höst? Är det bra med konkurrens i äldreomsorgen?
                      Mats Bergman, professor i nationalekonomi

16.55-17.00  Mats Grahn, moderator, avslutar dagen