Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forskardag 2016

Forskardag 2016Forskardagen ger en inblick i Södertörns högskolas forskning från en mängd olika forskningsområden och ämnen. Här bedrivs forskning såväl som utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, miljövetenskap och teknik. Östersjö- och Östeuropaforskningen är stark inom högskolan, vilket även syns i årets program. Nydisputerade doktorer berättar vad de kommit fram till i sina avhandlingar och seniora forskare ger smakprov på sin aktuella forskning. Varmt välkommen att ta del av årets Forskardag!
 

Program

13:00-13:10 Moderator Nils Ekedahl, docent och prorektor inleder årets forskardag
genom en kort tillbakablick på och utveckling av Södertörns högskola:
ett av landets yngsta lärosäten som i år firar 20 år!
13:10-13:40

Kampen om gymnasieeleverna: skolmarknadens framväxt i Stockholm

Fil. dr Håkan Forsberg, utbildningssociologi

13:40-14:10

Den ojämlika jämställdheten: om ökad ojämlikhet av kvinnors
livs- och arbetsvillkor och dess konsekvenser för (o)jämlikhet mellan könen

Fil. dr Soheyla Yazdanpanah, genusvetenskap

14:10-14:40

Demokratiattityder i Baltikum

Professor Joakim Ekman, statsvetenskap

14:40-15:00 Kaffepaus och bokbord
15:00-15:30

Nostalgi i dagens Ryssland: vad kan vi lära oss?

Fil. dr Ekaterina Kalinina, medie- och kommunikationsvetenskap

15:30-16:00

Vilken betydelse har människosyn och tillit för partisympatier?


Fil. dr Maria Sandgren, psykologi

16:00-16:30

Vägar till en friskare Östersjö

Professor Michael Gilek, miljövetenskap

16:30-17:00

Ett land utan religion? Svenskarna och sekulariseringen


Fil. dr Ann af Burén, religionsvetenskap

Välkomna!