Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forskardagar för allmänheten

Vid Södertörns högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Varje år arrangeras dagar, då vi välkomnar allmänheten att ta del av vår forskning, se nedan. Håll även koll på vårt kalendarium, där vi löpande bjuder in till intressanta föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter öppna för allmänheten och med fri entré.

Forskardagen

Södertörns högskola arrangerar varje vår en Forskardag, då vi välkomnar allmänheten av ta del av axplock av vår breda forskning. Under en eftermiddag hålls korta, populärvetenskapliga föreläsningar om ny forskning av såväl nydisputerade doktorer som seniora forskare. I marginalen till höger hittar du information om dessa. 

Föreläsningar och seminarier

Välkommen till våra öppna föreläsningar och seminarier! Se Södertörns högskolas kalendarium som även presenteras på webbplatsens startsida www.sh.se för mer information. 

ForskarFredag

Vissa år har Södertörns högskola arrangerat ForskarFredag tillsammas med de andra lärosätena i Flemingsberg; KI och KTH. Mer information om dessa hittar du också till höger.