Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Forskare

Ann af Burén
Fil dr
Lektor

Walid Al-Saqaf
Fil dr
Lektor

Barbro Allardt Ljunggren
Fil dr
Lektor

Birgitta Almgren
Professor
Professor emeritus/emerita

Jesper Alvarsson
Fil dr
Lektor

Psykologi

Martin Andersson
Doktorand

Göran Andersson
Lektor

Ämnessamordnare för turismvetenskap

Hans Andersson
Docent
Förvaltningschef

Jonas Andersson Schwarz
Fil dr
Programsamordnare
Lektor

Elinor Andren
Docent
Lektor

Thomas Andrén
Docent
Lektor

Lovisa Andén
Postdoktor

Ester Appelgren
Tekn dr
Prefekt
Lektor

Journalistik och medieteknik

Masa Avramovic
Doktorand

Karl Axelsson
Fil dr
Projektforskare

Nicholas Aylott
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Anders Backlund
Doktorand

Statsvetenskap

Ranjula Bali
Professor
Professor

Nationalekonomi

Anna Bark Persson
Doktorand

Mark Bassin
Professor
Professor

CBEES

Kristy Beers Fägersten
Professor
Professor

Alireza Behtoui
Professor

Sociologi

Renat Bekkin
Doktorand

Stina Bengtsson
Professor
Professor

Lovisa Bergdahl
Fil dr
Lektor

Jenny Berglund
Docent
Lektor

Mats Bergman
Professor
Prefekt
Professor

Nationalekonomi

Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism

Amelie Björck
Fil dr
Lektor

Christine Bladh
Docent
Lektor

Affilierad forskare, nås på mejl christine.bladh@sh.se

Sandra Bladh
Doktorand

BEEGS

Eva Blomberg
Professor
Professor

Håkan Blomqvist
Docent
Lektor

Samtidshistoriska institutet

Stig Blomskog
Fil dr
Lektor

Nationalekonomi

Henrik Bohlin
Docent
Lektor

Ämnessamordnare idèhistoria

Hans Bolin
Docent
Lektor

Göran Bolin
Professor
Professor

Per Bolin
Professor
Prefekt

Madeleine Bonow
Docent
Lektor

Programsamordnare för utveckling och internationellt samarbete

Karin Borevi
Docent
Lektor

Erik Borg
Professor

Företagsekonomi

Jonna Bornemark
Docent
Lektor

Marcus Box
Docent
Lektor

Företagsekonomi

Inga Brandell
Professor emeritus/emerita

Statsvetenskap

Maria Brock
Fil dr
Postdoktor

Erik Bryngelsson
Doktorand

BEEGS

Anders Burman
Professor
Lektor

Charlotte Bydler
Fil dr
Forskningsledare
Lektor

Konstvetenskap

Stina Bäckström
Fil dr
Lektor

Helene Carlbäck
Docent
Projektforskare

Docent, Historia/CBEES

Per Carlson
Professor
Professor

Socialt arbete

Nina Carlsson
Doktorand

BEEGS

Kerstin Cassel
Docent
Prorektor

Daniel Castillo
Biträdande lektor

Förvaltningsakademin

Marcia Cavalcante
Professor
Professor

Carl Cederberg
Docent
Lektor

Christopher Collstedt
Docent
Lektor

Docent

Ulrika Dahl
Docent
Lektor

Boel De Geer
Docent
Lektor

Programsamordnare för: Grundlärarutbildningen mot förskoleklass och årskurs 1-3, 210 hp

Cagla Demirel
Doktorand

BEEGS

Patrik Dinnétz
Lektor

Programsamordnare för miljö- och utveckling

Pouran Djampour
Lektor

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete

Peter Dobers
Fil dr
Professor

Christina Douglas
Fil dr
Projektforskare

Heiko Droste
Professor
Professor

Nås via mejl: heiko.droste@sh.se

Martin Dvorak
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Mikolaj Dymek
Fil dr
Lektor

Karin Ebert
Docent
Lektor

Karin Edberg
Doktorand

Marta Edling
Professor
Professor

Lars Ekdahl
Professor
Professor

Nils Ekedahl
Docent
Vicerektor

Joakim Ekman
Föreståndare
Professor

Ulla Ekström von Essen
Docent
Lektor

Idéhistoria, Praktiska kunskapens teori

Martin Elfsberg
Doktorand

BEEGS

Magdalena Elmersjö
Lektor

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom.

Katarina Elofsson
Professor
Professor

Alla Ericson
Lektor

Johan Eriksson
Professor

Statsvetenskap

Kjetil Falkenberg Hansen
Docent
Lektor

Christine Farhan
Professor
Avdelningsföreståndare
Professor

Avdelningsföreståndare för del av Avd. 4: Engelska

Sara Ferlander
Docent
Lektor

Sociologi

Cecilia Ferm Almqvist
Professor
Ämnessamordnare
Professor

Forskningsprojekt

Aris Fioretos
Professor
Professor

Camilla Flodin
Fil dr
Projektforskare

Johan Fornäs
Professor
Professor

Ingrid Forsler
Doktorand

BEEGS

Michael Forsman
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för Avd. 1: Medie- och kommunikationsvetenskap

Michael Frangos
Projektforskare

Florence Fröhlig
Fil dr
Lektor

Paul Fuehrer
Fil dr
Lektor

Sociologi

Gloria L Gallardo Fernández
Docent
Professor

Petra Garberding
Docent
Programsamordnare
Lektor

Europaprogrammet

Elin Gardeström
Lektor

Journalistik

Malin Gawell
Docent

Företagsekonomi

Michael Gilek
Docent
Professor

MIljövetenskap

Katrin Goldstein Kyaga
Professor emeritus/emerita

Mirey Gorgis
Doktorand

BEEGS

Yulia Gradskova
Docent
Lektor

Heike Graf
Professor
Professor

Mats Grahn
Docent
Proprefekt
Professor

Kimmo Granqvist
Professor

Professor i romska studier

Karl Gratzer
Professor

Företagsekonomi

Anders Green
Lektor

Fil dr, Lektor i Medieteknik

Erik Gråd
Doktorand

BEEGS

Jan-Olof Gullö
Fil dr
Lektor

x

Martin Gunnarson
Fil dr
Lektor

Jenny Gunnarsson Payne
Docent
Lektor

CBEES (rum MA719)

Gunilla Gunner
Docent
Lektor

Teol. Dr. Rektorsråd för internationalisering

Marie Gustafsson
Docent
Lektor

Carina Guyard
Fil dr
Lektor

Norbert Götz
Professor
Professor

Samtidshistoriska institutet

Ylva Habel
Fil dr
Lektor

Liza Haglund
Fil dr
Lektor

Ali Hajighasemi
Docent
Proprefekt
Lektor

Monica Hammer
Docent
Lektor

Ellinor Hamrén
Doktorand

BEEGS

Björn Hassler
Docent
Prodekan
Professor

Anne Heden
Fil dr
Lektor

Manon Hedenborg White
Fil dr
Postdoktor

Johan Hegardt
Fil dr
Projektforskare

Helena Hill
Docent
Lektor

Programsamordnare för Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210 hp

Madeleine Hurd
Docent
Lektor

Stina Hållsten
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Svenska

Patrik Höglund
Doktorand

Gabriel Itkes Sznap
Doktorand

BEEGS

Malena Ivarsson
Fil dr
Lektor

Psykologi

Anders Ivarsson Westerberg
Docent
Professor

Förvaltningsakademin

Bengt Jacobsson
Professor

Företagsekonomi

Peter Jakobsson
Fil dr
Lektor

Thérese Janzén
Doktorand

BEEGS

Gustav Johansson
Adjunkt

Företagsekonomi

Karl Magnus Johansson
Professor

Statsvetenskap

Johanna Johansson
Fil dr
Lektor

Sofia Johansson
Fil dr
Programsamordnare
Lektor

Medievetarprogrammet

Viktor Johansson
Fil dr
Lektor

Martin Johansson
Doktorand

Patricia Jonason
Docent
Proprefekt
Lektor

Offentlig rätt

Martin Jonsson
Docent
Lektor

Programsamordnare för magisterprogrammet Interactive Media Design

Eva Jonsson
Fil dr
Lektor

Studierektor för lärarutbildningen

Peter Josephson
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för arkivvetenskap, historia och idéhistoria

Ann-Cathrine Jungar
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Kai-Mikael Jää-Aro
Lektor

Arbetsmiljöombud

Linda Kahlin
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier

Ekaterina Kalinina
Fil dr
Lektor

BEEGS

Dan Karlholm
Professor
Ämnessamordnare
Professor

Natalia Karlsson
Docent
Lektor

Ämnessamordnare matematik med inriktning mot didaktik

Anne Kaun
Docent
Programsamordnare
Lektor

Masterprogrammet i Media, communication and Culture Analasys samt forskningsledare CBEES

Liz Kella
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för Avd. 6: Genus och Konst

Emma Kihl
Doktorand

BEEGS

Lisa Kings
Fil dr
Lektor

Socialt arbete

Elzbieta Korolczuk
Fil dr
Projektforskare

Elzbieta Korolczuk, Forskare Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Andrej Kotljarchuk
Docent
Projektforskare

Samtidshistoriska institutet

Matthew Kott
Fil dr
Projektforskare

Sylwia Koziel
Lektor

Fil dr Socialt arbete

Zhanna Kravchenko
Docent
Lektor

Jussi Kurunmäki
Docent
Lektor

Forskare vid avdelning Samtidshistoriska institutet

Ann-Sofie Köping
Fil dr
Lektor

Rickard Lalander
Docent
Professor

Mats Landqvist
Professor
Proprefekt
Professor

Sophie Landwehr Sydow
Doktorand

Medieteknik / BEEGS

Tora Lane
Docent
Projektforskare

Elisabet Langmann
Fil dr
Lektor

Petri Lankoski
Docent
Lektor

Programsamordnare för spelprogrammet

Jonna Lappalainen
Docent
Lektor

Camilla Larsson
Doktorand

BEEGS

Tommy Larsson Segerlind
Fil dr
Lektor

avdelningen för företagsekonomi

Kari Lehtilä
Docent
Professor

Mall Leinsalu
Docent
Projektforskare

SCOHOST

Lena Lennerhed
Professor
Ämnessamordnare
Professor

Rebecka Lettevall
Docent

Tjänstledig

Agneta Lilja
Lektor

Xiang Lin
Fil dr
Lektor

Nationalekonomi

Beatriz Lindqvist
Professor
Professor

Jonas Lindström
Fil dr
Lektor

Socialt arbete. Sociologi

Claudia Lindén
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Lars Lundgren
Docent
Lektor

Sofia Lundmark
Lektor

Programsamordnare för IT, medier och design

Thomas Lundén
Professor
Projektforskare

Professor Emeritus - Kulturgeografi/CBEES

Ola Luthman
Doktorand

BEEGS

Maria Lönn
Doktorand

Mikael Lönn
Docent
Lektor

Mikael Lönnborg
Professor

Företagsekonomi

Katarina Macleod
Professor
Professor

Jenny Madestam
Lektor

Docent

Jenny Magnusson
Fil dr
Lektor

Simon Magnusson
Doktorand

Ghani Majidi
Lektor

Julia Malitska
Fil dr
Lektor

Milda Malling
Doktorand

Journalistik

Anna Malmbjer
Fil dr
Lektor

Forskningssamordnare LU

Marcel Mangold
Lektor

Socialt arbete

Jon Manker
Adjunkt

Ulla Manns
Professor
Vicerektor

Carl Marklund
Fil dr
Projektforskare

Thomas Marmefelt
Docent
Lektor

Nationalekonomi

Katarina Mattsson
Docent
Lektor

Anna Mcwilliams
Fil dr

Nås via mejl anna.mcwilliams@sh.se

Verena Meister
Doktorand

Jurek Millak
Fil dr
Lektor

Management med IT

Karin Milles
Docent
Lektor

Zoe Nikolaidou
Docent
Programsamordnare
Lektor

Kommunikatörsprogrammet

Torbjörn Nilsson
Professor

Samtidshistoriska institutet

Staffan Nilsson
Teol dr
Proprefekt
Lektor

Jan-Eric Nilsson
Adjunkt

Företagsekonomi

Mats Nilsson
Docent
Lektor

Lena Norbäck Ivarsson
Doktorand

BEEGS

Sofia Norling
Fil dr
Forskningshandläggare

Maria Normark
Docent
Lektor

Ämnessamordnare medieteknik

Pamela Schultz Nybacka
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi. Programsamordnare Konst, kultur och ekonomi

Anna Nyquist
Adjunkt

Lina Nyroos
Fil dr
Lektor

Pejvak Oghazi
Docent
Professor

Håkan Olsén
Docent
Professor

Gustaf Onn
Adjunkt

Programsamordnare för turismvetenskap

Nikolina Oreskovic
Doktorand

BEEGS

Johanna Palmberg
Docent
Lektor

Apostolis Papakostas
Professor

Sociologi

Sara Persson
Doktorand

BEEGS

Peter Petrov
Fil dr
Projektforskare

Forskare

Malin Picha Edwardsson
Fil dr
Lektor

Avdelningsföreståndare Journalistik

Mattias Pirholt
Professor
Avdelningsföreståndare
Professor

Avdelningsföreståndare för Avd. 2: Estetik och Litteraturvetenskap

Dominika Polanska
Fil dr
Projektforskare

Forskningsemat Samhället och det politiska

Juliana Porsani
Doktorand

Inger Porsch-Hällström
Docent
Professor

Tove Porseryd
Forskningsassistent

Roman Privalov
Doktorand

Johanna Prytz
Fil dr
Lektor

Theodoros Rapanos
Gästforskare

Nationalekonomi

Hanna Sofia Rehnberg
Fil dr
Lektor

Journalistik

Mathilde Rehnlund
Doktorand

BEEGS

Therese Reitan
Docent
Lektor

Elise Remling
Doktorand

BEEGS

Johanna Ringarp
Docent
Projektforskare

Romina Rodela
Projektforskare

Magnus Rodell
Docent
Lektor

Christina Rodell Olgac
Docent
Lektor

Julieta Rotaru
Fil dr
Forskningsledare

Romska studier

Hans Ruin
Professor
Professor

Leif Runefelt
Professor
Professor

Ann Runfors
Docent
Lektor

Michelle Rydback
Doktorand

Paulina Rytkönen
Lektor

Lektor/Docent

Minna Räsänen
Docent
Prefekt
Lektor

Mobilnr: 070-3731730

Johan Rönnby
Professor
Föreståndare
Professor

Föreståndare för MARIS.

Maarja Saar
Fil dr
Postdoktor

CBEES. Även verksam som forskningsassistent i EU-projektet Norface, etnologi, Institutionen för historia och samtidsstudier.

Michal Salamonik
Fil dr
Lektor

Linn Sandberg
Docent
Lektor

Maria Sandgren
Fil dr
Lektor

Psykologi

Johan Sandén
Doktorand

BEEGS, Förvaltningsakademin

Olga Schihalejev
Fil dr
Projektforskare

Nås på mejl: olga.schihalejev@sh.se

Eva Schwarz
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Johan Sehlberg
Forskningsassistent

Patrick Seniuk
Doktorand

Hassan Sharif
Lektor

Socialt arbete

Kim Silow Kallenberg
Fil dr
Lektor

Cecilia Sjöholm
Professor
Professor

Estetik

Sara Sjöling
Docent
Lektor

Nicholas Smith
Fil dr
Lektor

Undervisar och forskar i Filosofi

Maria Smolander
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi

Christian Sommer
Doktorand

BEEGS

Welat Songur
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Statsvetenskap och nationalekonomi.

Simon Sorgenfrei
Docent
Lektor

Nina Springer
Lektor

Jakob Staberg
Docent
Lektor

Estetik

Kekke Stadin
Professor
Professor

Alexander Stagnell
Doktorand

BEEGS

Igne Stalmokaite
Doktorand

BEEGS

Anders Steene
Docent
Lektor

Ola Sternäng
Fil dr
Lektor

Arina Stoenescu
Adjunkt

Anna Storm
Fil dr
Projektforskare

Docent

Jörgen Straarup
Professor
Professor

Gustav Strandberg
Fil dr
Lektor

Peter Strandbrink
Docent
Lektor

Docent i statsvetenskap

Annika Ström
Professor
Avdelningsföreståndare
Professor

Avdelningsföreståndare för Avd. 7: Pedagogik

Göran Ståhle
Teol dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för arkeologi, etnologi och religionsvetenskap

Jenny Sundén
Professor
Professor

Stefan Svallfors
Professor

Oscar Svanelid
Doktorand

BEEGS

Fredrik Svenaeus
Professor

Martin Svendsen
Projektforskare

Proscovia Svärd
Fil dr
Lektor

Arkivvetenskap

Liisa Sömersalu
Doktorand

Adrienne Sörbom
Docent
Lektor

Sociologi

Ralph Tafon
Doktorand

Besrat Tesfaye
Docent
Lektor

Företagsekonomi, ENTER forum

Rebecka Thor
Lektor

David Thurfjell
Professor
Professor

Lotta Tillberg
Docent
Lektor

Patrik Tingvall
Professor
Professor

Nationalekonomi

Ingela Tykesson
Docent
Lektor

Oscar Törnqvist
Doktorand

BEEGS

Raili Uibo
Doktorand

Falkje van Wirdum
Doktorand

Lars Vigerland
Avdelningsföreståndare
Lektor

Företagsekonomi

Linda Vikdahl
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Ämnessamordnare religionsvetenskap

Ilja Viktorov
Projektforskare

Olena Vinogradova
Doktorand

BEEGS

Ingela Visuri
Doktorand

Nås via mejl ingela.visuri@sh.se

Oscar von Seth
Doktorand

Cheick Wagué
Professor

Rektorsråd för Samverkan, Internationella ekonomprogrammet

Christina Wainikka
Jur dr
Lektor

Företagsekonomi

Ylva Waldemarson
Professor
Avdelningsföreståndare
Professor

Samtidshistoriska institutet

Sven-Olov Wallenstein
Professor
Professor

Charlotta Weigelt
Docent
Prefekt
Lektor

Magnus Wennerhag
Docent
Lektor

Sociologi

Ann Werner
Docent
Lektor

Steffen Werther
Fil dr
Lektor

Gustav Westberg
Fil dr
Lektor

Christian Widholm
Lektor

Lektor turismvetenskap

Fredrik Winberg
Tekn dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik

Karin Winroth
Docent
Lektor

Företagsekonomi

Maria Wolrath-Söderberg
Fil dr
Lektor

Soheyla Yazdanpanah
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Maria Zackariasson
Professor
Forskningsledare
Professor

Nikolay Zakharov
Fil dr
Lektor

Sociologi

Kateryna Zorya
Doktorand

BEEGS

Alina Zubkovych
Postdoktor

Maria Zuiderveld
Lektor

Journalistik

Renate Åkerhielm
Lektor

Företagsekonomi

Erika Öhlund
Doktorand

BEEGS

Niklas Öhman
Doktorand

Jan Öhrming
Professor

Företagsekonomi

Annika Öhrner
Docent
Lektor

Kjell Östberg
Professor
Forskningsledare

Samtidshistoriska institutet

David Östlund
Docent
Lektor

Filtrera tabellen